PACT3000

PACT3000 bestaat uit een groep straffe Leuvense scholieren die de heetste topics vastpakken over de schoolmuren heen. Nooit verlegen om kritische vragen te stellen of een probleem aan te kaarten? Check!

Wat is PACT3000?

PACT3000 wil het Leuvens secundair onderwijs stevig door elkaar schudden en thema’s die scholieren nauw aan het hart liggen op de agenda zetten. Zo zetten we verandering op poten en stappen we af van gevestigde fundamenten. 

PACT3000 bouwt aan constructieve dialogen tussen onderwijsbeleidsmakers en jongeren. Ze gaan samen aan de slag om hun school mee vorm te geven. Te vaak nog worden zaken op school beslist zonder de mening te vragen van wie er dagelijks komt: de leerlingen zelf. 

PACT3000 doet dat niet alleen voor de scholieren van nu, maar ook voor de scholieren van de toekomst. De stem van jonge Leuvense scholieren mag niet langer ontbreken wanneer het gaat over onderwijs

Hoe gebeurt dat dan?

PACT3000 is een groep waar leerlingen van alle Leuvense scholen de kans krijgen om hun stem te laten horen. Waar moet een school meer op inzetten, over welke thema’s willen ze uitwisselen met jongeren van andere scholen? Ontmoeting en verandering teweeg brengen met vernieuwende ideeën en krachtige acties binnen onderwijs staan centraal in het verhaal.

PACT3000 helpt scholieren om via die thema’s impact te maken, meer inspraak te creëren en zo de hoofden van de onderwijsbeleidsmakers open te gooien. Want door verder te kijken dan alleen de eigen schoolmuren, kunnen krachten gebundeld worden en meningen sterker naar buiten gebracht worden.

Ook deel uitmaken van PACT3000?

Heb jij een  uitgesproken mening  over waar jouw school meer op moet inzetten? Vind je het dringend tijd dat er  meer gepingpongd wordt met jongeren van andere scholen ? Stap dan mee in het verhaal van PACT3000 en zorg voor meer ontmoeting en verandering binnen jouw school. De missie is duidelijk: thema’s vastpakken over de schoolmuren heen!

PACT3000 staat open voor leerlingen van elke Leuvense school. Je hoeft niet actief te zijn in een leerlingenraad om deel uit te kunnen maken van PACT3000.    

PACT3000 is een traject dat loopt gedurende een schooljaar. Samen met jongeren van andere Leuvense scholen kom je een 15-tal keer samen na school. Jij bepaalt mee de richting en intensiteit van het traject. Eindigen doen we in mei met een grand finale waarbij we de voorstellen rechtstreeks voorleggen aan de schooldirecties en de grote onderwijsbazen. Jij neemt de leiding, MIJNLEUVEN begeleidt en helpt waar nodig.

PACT3000 infomoment

PACT3000 start op woensdag 28 september om 12.30 uur met een infomoment in 't stadhuis van MIJNLEUVEN (Naamsestraat 3b). We geven dan wat meer info over wat we net doen, wanneer we samenkomen,... en jij kan al je vragen stellen die je misschien nog hebt. Mooi extraatje, wij voorzien lunch! Geen grommelende maagjes bij PACT3000.

THEMA 2021 - 2022

PACT 3000 werkt al twee schooljaren rond het thema mentaal welzijn. Dit jaar gingen ze onder begeleiding van experten aan de slag met hun eigen ervaringen rond mentaal welzijn, en ontwikkelden ze hulpkaartjes en buttons rond hulpverlening en identiteit. Een hulpkaart verzamelt alle relevante informatie rond hulpverleningskanalen, een drempelverlagend middel om scholieren naar de juiste zorg te begeleiden. En dat is broodnodig, want uit eigen onderzoek bleek vorig jaar dat maar liefst 76% van de Leuvense scholieren zich niet goed in zijn vel voelde tijdens de coronapandemie. 

De hulpverleningskaartjes en buttons deelde PACT3000 uit op verschillende middelbare scholen. Op die manier creëerden ze extra zichtbaarheid en aandacht voor deze thema's. Ook gingen ze aan de slag om alle hulpverleningsorganisaties te bundelen op een website

Als slotstuk ging PACT3000 in gesprek met verschillende directies en onderwijsbeleidsmakers. Daar konden ze samen nadenken over de uitdagingen die er nog liggen binnen de thema's en hoe ermee aan de slag te gaan. 

Thema 2020 - 2021

PACT3000 werkte dit jaar rond het thema mentaal welzijn. In december 2020 schreven ze een open brief naar alle directies van Leuvense secundaire scholen om aandacht te vragen voor het mentaal welzijn van jongeren en de werkdruk op scholieren. Vanwege de vele reacties op deze oproep, besloot PACT3000 om een enquête uit te sturen die Leuvense scholieren bevraagt over hun mentaal welzijn. Een overweldigend aantal van 2667 scholieren vulde de enquête in. De jongeren van PACT3000 schreven een rapport over deze resultaten en maakten een aanvullende mini-documentaire. Het rapport kan je via deze link lezen en ook de documentaire kan je hieronder bekijken:  

Thema's 2019-2020

Gedurende het hele schooljaar werkten 15 jongeren uit KA2 De ring, Sint-Albertuscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege, Sint-Pieterscollege, De Wijnpers, Sancta Maria en Paridaensinstituut een verschillende thema’s: duurzaamheid, betaalbare schoolfacturen, leerlingenbetrokkenheid en het puntensysteem. Deze thema’s werkten ze uit met de hulp van experts om zo tot een straf eindpleidooi te komen. 

Een vraag? Dan stel je die toch gewoon!

Jelena Van Meerbeek

Stadhuis, PACT3000 & Beleidsparticipatie
016 27 28 22