PACT3000

PACT3000 bestaat uit een groep straffe Leuvense scholieren die de heetste topics vastpakken over de schoolmuren heen. Nooit verlegen om kritische vragen te stellen of een probleem aan te kaarten? Check!


PACT3000 wil het Leuvens secundair onderwijs stevig door elkaar schudden en thema’s die scholieren nauw aan het hart liggen op de agenda zetten. Zo zetten we verandering op poten en stappen we af van gevestigde fundamenten. 

PACT3000 bouwt aan constructieve dialogen tussen onderwijsbeleidsmakers en jongeren. Ze gaan samen aan de slag om hun school mee vorm te geven. Te vaak nog worden zaken op school beslist zonder de mening te vragen van wie er dagelijks komt: de leerlingen zelf. 

PACT3000 doet dat niet alleen voor de scholieren van nu, maar ook voor de scholieren van de toekomst. De stem van jonge Leuvense scholieren mag niet langer ontbreken wanneer het gaat over onderwijs.  

Vul onze enquête in over afstandsonderwijs en mentaal welzijn:

Hoe gebeurt dat dan?

PACT3000 is een groep waar leerlingen van alle Leuvense scholen de kans krijgen om hun stem te laten horen. Waar moet een school meer op inzetten, over welke thema’s willen ze uitwisselen met jongeren van andere scholen? Ontmoeting en verandering teweeg brengen met vernieuwende ideeën en krachtige acties binnen onderwijs staan centraal in het verhaal.

PACT3000 helpt scholieren om via die thema’s impact te maken, meer inspraak te creëren en zo de hoofden van de onderwijsbeleidsmakers open te gooien. Want door verder te kijken dan alleen de eigen schoolmuren, kunnen krachten gebundeld worden en meningen sterker naar buiten gebracht worden. 


Ook deel uitmaken van PACT3000?

Heb jij een  uitgesproken mening  over waar jouw school meer op moet inzetten? Vind je het dringend tijd dat er  meer gepingpongd wordt met jongeren van andere scholen ? Stap dan mee in het verhaal van PACT3000 en zorg voor meer ontmoeting en verandering binnen jouw school. De missie is duidelijk: thema’s vastpakken over de schoolmuren heen!

PACT3000 staat open voor leerlingen van elke Leuvense school. Je hoeft niet actief te zijn in een leerlingenraad om deel uit te kunnen maken van PACT3000.    

PACT3000 is een traject dat loopt gedurende een schooljaar. Samen met jongeren van andere Leuvense scholen kom je een 15-tal keer samen na school. Jij bepaalt mee de richting en intensiteit van het traject. Eindigen doen we in mei met een grand finale waarbij we de voorstellen rechtstreeks voorleggen aan de schooldirecties en de grote onderwijsbazen. Jij neemt de leiding, MIJNLEUVEN begeleidt en helpt waar nodig.

Nog vragen of meer info nodig? Kom naar het infomoment op woensdag 30 september om 14u00 bij MIJNLEUVEN (Naamsestraat 3b).


Planning

We komen telkens samen na school bij MIJNLEUVEN (Naamsestraat 3b).

 • Donderdag 8 oktober (16u - 18u)
 • Zaterdag 24  & zondag 25 oktober (telkens een hele dag)
 • Donderdag 12 november(16u – 18u)
 • Woensdag 25 november (13u – 16u)
 • Vrijdag 18 december (16u-18u)
 • Dinsdag 5 januari (16u-18u)
 • Dinsdag 19 januari (16u-18u)
 • Week 1 februari (exacte datum komt nog)
 • Week 8 februari (exacte datum komt nog)
 • Donderdag 25 februari (16u-18u)
 • Woensdag 10 maart (13u – 15u)
 • Donderdag 25 maart (16u-18u)
 • Donderdag 22 april (16u-18u)
 • Week van 4 mei (exacte datum komt nog)
 • Woensdag 19 mei (12u30 – 16u) 

Thema's 2019-2020

Gedurende het hele schooljaar werkten 15 jongeren uit KA2 De ring, Sint-Albertuscollege, Heilige-Drievuldigheidscollege, Sint-Pieterscollege, De Wijnpers, Sancta Maria en Paridaensinstituut een verschillende thema’s: duurzaamheid, betaalbare schoolfacturen, leerlingenbetrokkenheid en het puntensysteem. Deze thema’s werkten ze uit met de hulp van experts om zo tot een straf eindpleidooi te komen. (Deze verschijnen binnenkort hieronder!)

Een vraag? Dan stel je die toch gewoon!

Riena Exelmans

Projectondersteuning en concertenfonds, PACT3000, projecten op school
016 27 28 54