PACT3000

PACT3000 pakt de heetste topics op jouw school vast. Heb jij een uitgesproken mening over waar jouw school meer moet op inzetten? Vind je het dringend tijd dat er meer gepingpongd wordt met jongeren van andere scholen? Stap dan mee in het verhaal van PACT3000 en zorg voor meer ontmoeting en verandering binnen jouw school én de stad. De missie is duidelijk: thema’s vastpakken over de schoolmuren heen!

Wil jij de wereld veranderen? Begin bij je school!

Leuven loopt over van de middelbare scholen. Elk met een eigen identiteit . Maar op welke manier verschilt de ene school nu écht van de andere? Tijd om de koppen bij elkaar te steken en te bekijken hoe de vork in de steel zit. Want te vaak nog worden zaken beslist op jouw school, zonder de mening te vragen van wie er dagelijks komt: jij. En iedereen die in Leuven op school zit.

Door samen te komen met jongeren uit verschillende scholen kan je die verschillen en gelijkenissen op tafel leggen en bekijken waar het goed loopt en waar het beter kan. PACT3000 helpt je om via de thema’s die je nauw aan het hart liggen impact te maken, meer inspraak te creëren en zo de hoofden van de directies open te gooien . Want door verder te kijken dan alleen je eigen schoolmuren, kan je krachten bundelen en je mening sterker naar buiten brengen. Of dat nu veiligheid van je schoolomgeving is of de manier waarop je school omgaat met het hele klimaatdebat. Alles is een optie.

Concreet

We komen gedurende het schooljaar een 10-tal keer samen, binnen én buiten de schoolmuren. Jij bepaalt mee de richting en intensiteit van het traject.

We starten in het najaar met een brainstorm om vervolgens de ideeën die naar boven kwamen verder uit te werken. Dat doen we met de hulp van experts die meer weten over de thema’s die jullie het interessantst vonden. We eindigen in mei met een grand finale waarbij we de voorstellen rechtstreeks voorleggen aan de schooldirecties en de grote onderwijsbazen. Jij neemt de leiding, MIJNLEUVEN begeleidt en helpt waar nodig.

Je kan nog altijd aansluiten!

De planning

De bijeenkomsten op woensdagnamiddag gaan altijd door in STADHUIS, van 12.30 - 15.00 uur. Wij voorzien lunch!

  • Woendag 16/10: we bepalen de thema's waarmee jullie aan de slag willen en vormen teams.
  • Donderdagavond 7/11: theatervoorstelling Zero for conduct, 20u @OPEK. Meer info op www.fabuleus.be/zero-for-conduct
    'In Zero for Conduct confronteert theatermaker Haider Al Timimi 10 jongeren met vragen over hun wereldbeeld. Durven ze nog dromen? Welke hoop en angsten koesteren ze voor hun oudere zelf? En welke rol speelt ons onderwijssysteem daarin?'
  • Woensdag 20/11: we doen een korte recap van de voorstelling en gaan in gesprek met enkele acteurs. Daarna nemen we de thema's nog eens onder de loep.
  • Woensdag 22/01: verdieping van de thema's met experts.
  • Woensdag 12/02: uitwerking van de thema's.
  • Woensdag 11/03: finaliseren van de thema's.
  • Woensdag 01/04: voorbereiding dialoogmoment.
  • Woensdag 13/05: grand finalé! We gaan in dialoog met de beleidsmakers en onderwijsspelers van de stad.

Een vraag? Dan stel je die toch gewoon!

Riena Exelmans

Projectondersteuning en concertenfonds, PACT3000, projecten op school
016 27 28 54