Mening

Betaalbare schoolfacturen

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN
De stem van straffe scholieren: PACT3000 over betaalbare schoolfacturen.

Wij, Tibe, Mauro, Bram en Marit van PACT3000, hebben gewerkt rond het thema betaalbare schoolfacturen. We hebben voor dit thema gekozen omdat we vaststellen dat er nog al te vaak kinderen en jongeren uit de boot vallen door te hoge schoolkosten en dat raakt ons. Wij willen een solidaire schoolomgeving waar iedereen z’n plekje kan en mag vinden. 

Dat er mensen zijn die hun rekening niet kunnen betalen, schudden we niet zomaar uit onze mouw.  De organisatie STOS (samen tegen onbetaalde schoolfacturen) stelde dit vast door onderzoek en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zelf gingen we ook op zoek naar informatie om de realiteit van Leuven in kaart te brengen. Maar wanneer we de vraag stelden aan onze eigen scholen en andere Leuvense scholen, kregen we weinig tot geen gehoor. We hebben vastgesteld dat er te weinig transparantie is omtrent dit thema waardoor het bij veel jongeren, ouders, scholen,… nog leeft in de taboesfeer.

We begrijpen dat kwalitatief onderwijs geld kost, maar de hoge schoolkosten hebben vaak te maken met veel eenmalige, soms onnodige, investeringen. Bijvoorbeeld een grafisch rekenmachine, handboeken die je weinig of niet gebruikt, extra kopies die aangerekend worden. Allemaal zaken die je even nodig hebt, maar daarna niet meer gebruikt. Ook schooluitstappen of schoolreizen zijn duur, maar moet je meedoen omdat ze vaak behoren tot de leerstof. Of je wil ze niet missen omdat al je klasgenoten en vrienden wel kunnen meegaan. 

We stellen voor om een maximumfactuur te installeren op elke Leuvense school

Bijkomend hebben we ondervonden dat jongeren vaak schrik hebben om voor een bepaalde studierichting te kiezen omdat die hoge kosten met zich meebrengt. Daardoor kiezen ze een richting die hen niet meteen ligt, maar wel beter is voor de portemonnee van hun ouder(s).

Daarom stellen wij voor om een maximumfactuur te installeren op elke Leuvense school. Op die manier is er meer transparantie én hoeft je studiekeuze niet af te hangen van het feit dat een bepaalde studierichting meer of minder kost. We beseffen dat dit geen evident voorstel is, maar we zijn er wel van overtuigd dat op deze manier op termijn minder leerlingen worden uitgesloten. 

We willen de taboesfeer wegwerken door open, duidelijk en meer te communiceren over afbetalingsmogelijkheden

We stellen ook voor om meer samen te werken met organisaties zoals STOS. Het is belangrijk om als school op voorhand duidelijk te zijn over de kosten, maar ook over de mogelijkheden als het moeilijk is om alles te betalen. We willen de taboesfeer wegwerken door open, duidelijk en meer te communiceren over afbetalingsmogelijkheden naar alle leerlingen en ouders. Er mag geen stigma zijn rond het vragen om hulp. Armoede, wat tevens een groot probleem is in alle grootsteden, moet ook meer aandacht krijgen in lessen. Veel jongeren beseffen te weinig welke impact dit heeft op een persoon. We willen ook voorstellen om tweedehandsbeurzen te organiseren voor handboeken of een uitleensysteem. Het is absurd om zoveel geld uit te geven voor een handboek dat je misschien 1 keer gebruikt  in de les op een heel schooljaar. Op die manier kunnen we bepaalde kosten drukken of vermijden.

Maar dit alles kunnen wij niet alleen. We willen samen met jullie, directies, schepenen, partners vanuit de dienst onderwijs, aan de slag om dit plan uit te werken. Alleen zo kunnen we samen verder vooruit. Zonder taboe, zonder stereotypen rond schoolkosten, maar met meer solidariteit en gelijkheid. 

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN