Mening

Leerlingenbetrokkenheid

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN
De stem van straffe scholieren: PACT3000 over leerlingenbetrokkenheid.

Wij, Gijs, Nina, Jasper en Ines van PACT3000, hebben gewerkt rond het thema leerlingenbetrokkenheid. Dit thema was voor ons een evidentie omdat we zelf actief zijn in leerlingenraden, maar we zijn er ons van bewust dat niet elke school of elke leerling daar beroep op kan doen. Dat kan beter en daarom zijn we volop in dit thema gedoken. 

De eerste stap die we hebben gezet is een onderzoek naar welke Leuvense scholen een leerlingenraad hebben en hoe deze eruit zien. Hier botsten we meteen op muren. Hier en daar kregen we een antwoord, maar vaak ook niet. We stelden eveneens vast dat er veel verschillen zijn tussen hoe leerlingenraden tot stand komen en hoe deze te werk gaan. Zo is het bijvoorbeeld op sommige scholen verplicht dat je als klasverantwoordelijke in de leerlingenraad zetelt, ongeacht of je dat nu zelf wil of niet. Op andere scholen mag niet eender wie in de leerlingenraad en moet je worden verkozen. Terwijl het toch eigenlijk een evidentie is dat elke jongere de kans moet krijgen om zijn of haar stem te laten horen? 

Het zou een evidentie moeten zijn dat elke jongere de kans krijgt zijn of haar stem te laten horen

Het engagement om in een leerlingenraad te zitten is ook een probleem omdat het effect op het beleid van de school vaak nihil is. Directies doen te weinig met de input van leerlingenraden of betrekken hen te weinig, daardoor haken mensen af. Ook merken we dat de leerlingenraad nog te vaak het imago heeft van ‘seuten’. Dit imago moet opgekrikt worden, maar dat kunnen wij als leerlingen niet alleen.

Een leerlingenraad moet een wisselwerking zijn tussen leerlingen, leerkrachten en directie. Die wisselwerking is er te weinig. Er is ook niet genoeg zichtbaarheid van wat er wordt gedaan met de input van een leerlingenraad. Vaak overheerst het gevoel dat meningen of adviezen genegeerd worden bij beslissingen. Dat leidt tot ergernis en demotivatie. Leerlingenraden willen niet alleen soep verkopen of wafels bakken, ze willen een stem in het beleid van onze scholen. Ze willen samen aan de slag om van de school echt hun school te maken, maar dan moet die kans hen wel gegeven worden. 

Leerlingenraden willen niet alleen soep verkopen of wafels bakken, ze willen een stem in het beleid van onze scholen

Daarom stellen we voor dat er meer communicatie komt  tussen directies en leerlingenraden. Dat kan via een directe lijn, maar ook via een begeleidende leerkracht die mee het engagement van leerlingen hoog kan houden. We beseffen dat dit voor veel leerkrachten een extra taak is die bovenop alles komt. Daarom willen we aan de directies vragen om meer tijd vrij te maken voor leerkrachten die deze taak op zich willen nemen. Zo’n begeleiding kan een leerlingenraad naar een hoger niveau tillen.

We willen ook voorstellen dat er meer initiatieven komen om de stem van de leerlingen te horen. Dus niet enkel via de leerlingenraad. Stel dat er een bepaald thema is waar je als jongere veel belang aan hecht, moet je ook de kans krijgen om je mening te delen. Dat kan bijvoorbeeld via een online tool. We willen eveneens dat de leerlingenraden meer openheid creëren door open vergaderingen te organiseren en we vragen tevens openheid van de schoolbesturen. Alleen als we elkaar tegemoet komen kunnen we de leerlingenbetrokkenheid verhogen en dat komt beide partijen ten goede. 

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN