Mening

Duurzaamheid

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN
De stem van straffe scholieren: PACT3000 over duurzaamheid.

Wij, An-Fa, Mohammed, Simon en Karel van PACT3000, hebben gewerkt rond het thema duurzaamheid. We hebben voor dit thema gekozen omdat het ons nauw aan het hart ligt. Meer dan ooit zijn wij als jongeren geëngageerd om te strijden voor een toekomst waarin onze planeet kan bestaan met een gezonder klimaat. De tijd om af te wachten is reeds lang gepasseerd, het moet NU gebeuren voor de wereld van de toekomst. 

We merken dat er een bepaald engagement is en dat scholen een aantal maatregelen uitproberen om de schoolomgeving te verduurzamen, maar het behaald te weinig resultaat of het draait uit op een éénmalige actie. Zo zijn er bijvoorbeeld vuilnisbakken op school, met een aantal sorteerfracties, maar daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. En als er al gesorteerd wordt, komt het vaak op het einde van de rit toch terug samen. Er zijn dus zeker mogelijkheden, maar deze worden niet voldoende benut. Vuilnisbakken staan vaak op een hoopje samen, ze zouden beter meer verspreid worden op de speelplaats én er moeten er vooral meer komen. Vaak wordt er gezegd dat wij als jongeren niet willen sorteren en dat er daarom niets veranderd, maar dat is te kort door de bocht. Er moet engagement van beide kanten komen om dit te doen slagen.

Investeringen die nu worden gemaakt, renderen later

Qua infrastructuur en isolatie is er ook nog veel werk aan de winkel. We beseffen dat dit veel tijd en geld kost, maar de energie die verloren gaat kost ook even veel of zelfs meer. De meeste schoolgebouwen bestaan uit enkel glas, kapotte plafonds, niet renderende verwarming,… en noem maar op. Anno 2020 kan en moet dit echt beter. Investeer daarom meer in verbouwingen en in groene energie. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen,… er zijn voldoende alternatieven voor de energieslurpende installaties die we nu hebben. Investeringen die nu worden gemaakt, renderen later.

We vinden ook dat onze speelplaatsen veel beter kunnen. Een betonnen oppervlakte met hier en daar een bank voldoen echt niet om een kwalitatieve pauze te houden. Beton overheerst, terwijl groen net de bovenhand moet hebben. Zeker omdat veel van onze scholen pal in de stad zijn. Vergroening van onze speelplaats zorgt voor een aangenamere sfeer en leefomgeving.

We stellen ook vast dat er te weinig duurzaam voedsel aanwezig is op school. Er zijn wel initiatieven, maar dit kan nog beter. We moeten meer inzetten op lokale producten, seizoensgebonden, vegetarisch,… Er zijn voldoende lokale producenten die we daarvoor kunnen inschakelen. 

Laten we op elke school een 'green team' oprichten

Duurzaamheid, milieu en klimaat moeten ook mee opgenomen worden in lessenpakketten zodat het belang daarvan beter aangetoond kan worden. Er is nog te weinig aandacht voor in lessen, terwijl het echt een hot topic is, letterlijk. Denk hier bijvoorbeeld aan themadagen, overkoepelende acties, over de scholen heen.

Daarom stellen wij voor dat er op elke school een green team of mos team opgericht wordt. Zij kunnen de directies dan helpen om samen aan de slag te gaan om de school te verduurzamen. Want wij willen echt wel ons steentje bijdragen en het niet zomaar in handen van iemand anders droppen. Duurzaamheid moet een algemeen thema worden waar belang aan gehecht wordt. We willen daarom ook partners betrekken zoals Leuven 2030 om projecten te doorlopen zoals een klimaatactieplan dat leerlingen samen met de directie opmaken. De tijd om de handelen is nu. Voor de jongeren en scholen van de toekomst. 

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN