Mening

Puntensysteem

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN
De stem van straffe scholieren: PACT3000 over het puntensysteem.

Wij, Alexander, Joachim en Leen van PACT3000, hebben gewerkt rond het thema puntensysteem. We hebben voor dit thema gekozen omdat we niet alleen veel interesse hebben in alternatieven op punten, maar ook omdat we merken dat wij, jongeren, ons vaak verliezen in de druk om goede punten te behalen. Dit zorgt ervoor dat we ons soms niet goed in ons vel voelen en onzeker zijn. Daarom willen we hier, samen met jullie, mee aan de slag. 

We stellen vast dat er een groot probleem is omtrent de subjectiviteit van punten. Jongeren krijgen een vals beeld van waar ze eigenlijk staan en ze gaan zich van elkaar onderscheiden op een negatieve manier. Als je te lage punten hebt, val je uit de boot en vinden mensen je dom, ongeacht de achtergrondsituatie. Heb je hoge punten, dan ben je plots een strever of een seut. Op die manier krijg je meteen een stempel, worden kliekjes gevormd en worden stereotypen versterkt. Daardoor gaat je zelfbeeld verlagen en sommige jongeren komen terecht in het watervalsysteem. Waarom vinden we het zo belangrijk om dit aan te kaarten? Omdat de middelbare school minstens zes jaar lang onze leefwereld is. 

Als je te lage punten hebt, val je uit de boot en vinden mensen je dom, ongeacht de achtergrondsituatie

Punten zeggen veel te weinig of ze geven net een vertekend beeld. Want wat zegt 50% eigenlijk? Is dat goed? Yes ik ben er net door! Of is dat slecht? Lap ik kon echt beter. Of is het geen van beide? Bij 50% weet je eigenlijk niet waar het schort omdat er een grote grijze zone is. Ken je de laatste twee stappen en de eerste niet, of net omgekeerd? Punten zijn niet zwart-wit, terwijl ze vaak wel zo worden voorgesteld.

Daarom stellen we voor, niet om het puntensysteem aan te passen, maar te ondersteunen door doelstellingen vanuit het leerplan en meer persoonlijke feedback. Zo komt er extra ruimte om leerlingen bij te sturen waar het echt nodig is, maar ook om hen op persoonlijk vlak te versterken. Een rapport met al deze aspecten geeft een veel uitgebreider beeld van wie een leerling is en wat deze persoon in z’n mars heeft of waar deze nog bijgeschaafd kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat je op die manier je kwaliteiten en talenten als persoon meer ruimte geeft en beter kan ontwikkelen. Nu is feedback op een rapport immers vaak copy-paste. En geef toe, daar leer je eigenlijk niets uit. 

Een leerling is meer dan alleen een punt, het is een persoon

Een leerling is meer dan alleen een punt, het is een persoon. Met kwaliteiten, talenten, verbeterpunten en ontzettend veel mogelijkheden. Investeer daarom meer tijd in ons, bouw als leerkracht een band op met ons en geef ons kansen. Geef als directie de ruimte aan je leerkrachten om dat te doen. Alleen zo kunnen we een nog betere versie van onszelf worden en kan de relatie tussen leerling en leerkracht bevorderd worden. Wij zijn geen punt, wij zijn een persoon. Een persoon die wil groeien en die daarvoor meer ondersteuning nodig heeft dan enkel toetsen en taken.

28 mei 2020
Door: MIJNLEUVEN