Samenleving
Mening

'Pact ons eens serieus'

3 december 2020
Door: MIJNLEUVEN
Onze jongeren van PACT3000 trekken aan de alarmbel: 'Pact ons eens serieus!'

De jongeren van PACT3000, de overkoepelende leerlingenraad van MIJNLEUVEN, schreven een open brief aan de directies van alle Leuvense middelbare scholen:


We weten dat het een moeilijke tijd is voor iedereen, ook voor jullie. Maar toch zouden wij enkele bezorgdheden willen aankaarten. Bezorgdheden die niet langer genegeerd mogen worden.

Er zijn een aantal aspecten waar meer aandacht aan besteed moet worden. In de eerste plaats merken we dat veel leerlingen moeite hebben met de werkdruk van afstandsonderwijs in combinatie met contactonderwijs. De optelsom van toetsen, taken, 7 lesuren per dag zelf verwerken, trimester werken en examens is té veel. Er worden ook zoveel niet-prioritaire taken gegeven waar je vaak langer dan een half uur aan werkt. Resultaat? Stress en onzekerheid door de te hoge werkdruk.

Om die werkdruk te verlagen is een correcte tijdsduur van taken essentieel. Zo worden er vaak taken gegeven tijdens afstandsonderwijs die langer duren dan de les normaal zou duren. Ook verliezen leerlingen veel tijd met het zoeken naar taken (bv deel van de uitleg staat in de agenda, een ander deel in een mapje op smartschool, weblinks op nog een andere plek,…). Naast de taken die gemaakt moeten worden voor afstandsonderwijs wordt er ook nog gestudeerd voor de toetsen en examens, én staan er nog andere taken op de planning. Om dit allemaal efficiënt te kunnen verwerken is er een open en duidelijke communicatie nodig. Niet alleen tussen leerkrachten en leerlingen, maar ook tussen leerkrachten onderling.

Daarom willen we vragen dat er vanuit de school regels komen die ervoor zorgen dat er een minimum tijd is tussen het opgeven van taken en toetsen en de toets of taak zelf en die een maximum hoeveelheid taken en toetsen opleggen. Deze regels kunnen dan worden vastgelegd in bijvoorbeeld het schoolreglement zodat alles duidelijk en helder neergeschreven staat.

Daarnaast is er het mentaal welbevinden van jongeren. Het is al lang geen geheim meer dat dit steeds meer onder druk komt te staan. We ondervinden dat de afstand tussen leerlingen en leerkrachten steeds groter wordt. Daardoor stellen leerlingen minder vragen tijdens lesmomenten. De drempel om problemen met de leerstof, met andere leerlingen of leerkrachten of het eigen mentaal welzijn aan te kaarten wordt steeds hoger. En wanneer je als leerling dan toch de moed vindt om je bezorgdheden of problemen te delen met een leerkracht, wordt vaak het antwoord gegeven dat ook zij er niets aan kunnen veranderen. Hierdoor krijgen we als leerling het gevoel dat we er alleen voor staan.

Daarom vinden we dat er meer ingezet moet worden op de afstand tussen leerling en leerkracht. Waarom vragen titularissen niet vaker hoe het met ons gaat? Veel scholieren verstoppen zich achter een masker en tonen niet hoe ze zich écht voelen. Het is één simpele vraag die een wereld van verschil kan betekenen. We vragen niet om psycholoog te zijn of probleemoplosser, we vragen iemand met een luisterend oor.

Er moet iets veranderen. Help ons, hoor ons, zie ons en pact ons eindelijk eens serieus.

PACT3000, overkoepelende Leuvense Leerlingenraad


PACT3000 wil het Leuvens secundair onderwijs stevig door elkaar schudden en thema’s die scholieren nauw aan het hart liggen op de agenda zetten. Lees meer over PACT3000 via https://www.mijnleuven.be/node...

3 december 2020
Door: MIJNLEUVEN