Klimaatambassadeurs

De Klimaatambassadeurs ('14-'15) was een project van MIJNLEUVEN in samenwerking met Leuven Klimaatneutraal 2030 waarbij 12 jongeren één jaar lang 10 uitdagingen aangingen rond klimaat en duurzaamheid. Bij elke uitdaging deelden ze hun inzichten, ervaringen en belevenissen met de buitenwereld via verschillende mediakanalen – steeds ondersteund door professionele coaches.
Dit om leeftijdsgenoten te prikkelen, stimuleren en inspireren om bewust om te gaan met de klimaatproblematiek. Geniet mee van een intens jaar vol avontuur en experiment!


De Uitdagingen

Eén maand leven zonder afval, op één nacht tijd een guerilla-tuin bouwen op het Martelarenplein, zwerfvuil rapen van de straten en dit afval gebruiken om standbeelden aan te kleden,.. De Klimaatambassadeurs daagden zichzelf uit en trokken waagden zich aan experiment voor een duurzame lifestyle.

Benieuwd naar de uitdagingen? Check het hier!

Zin om zelf zo'n project op te zetten?

We schreven een online publicatie over de methodieken van De Klimaatambassadeurs.
Meer info vind je hier!

Naar Spanje

In april 2015 trokken de Klimaatambassadeurs naar Spanje voor een internationale uitwisseling met de Spaanse Embajadores Climaticos. Eén week overleefden ze in het idyllische Acumuer, een verlaten dorp in de Spaanse Pyreneeën om te experimenteren met verschillende low-impact technieken – cake bakken in een zelfgebouwde zonne-oven lukt echt! – en inhoudelijk visies uit te wisselen.

Voorstellen & aanbevelingen

De Klimaatambassadeurs gaf jongeren een stem in het duurzaamheidthema. Zo kwamen ze op de proppen met concrete beleidsaanbevelingen en scherpe voorstellen en maakten ze een tentoonstelling die verschillende Leuvense scholen rondreisde