Samenleving

“Wie ben je en wat zijn je voornaamwoorden?”

7 december 2021
Door: MIJNLEUVEN
Afgelopen maandag gaven vier vertegenwoordigers van &Of! en Spectrum Leuven, twee Leuvense LGBTQ+ organisaties, een woordje uitleg over queerness tijdens de LGBTQ+ Toolbox. Marthe ging ook langs en schreef dit verslag neer.

Tekst: Marthe Algoed / Illustraties: Dorien Meulemans


Bedankt aan Karolien, 23 (zij/haar/die/hen), Annelies, 22 (zij/haar/die/hen), Nora, 21 (zij/die) en Noor, 21 (zij/haar) om hun ervaringen en tips te delen! Hieronder een samenvatting van een interessante avond.  

LGBTQ+’ staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning’. Tot de ‘+’ behoort iedereen die zich als queer identificeert, maar buiten het acroniem valt. ‘Queer’ was vroeger een scheldwoord, maar is nu herbestemd door de community als parapluterm voor iedereen die niet cisgender en/of hetero is. Een langere, inclusievere, versie van het acroniem is ‘LGBTQIA+’, met de ‘I’ voor ‘Intersekse’ en ‘A’ voor ‘Aseksueel’. 

 

HOE ZEG IK ANDEREN DAT IK QUEER BEN?

Voor je je vrienden en familie vertelt dat je queer bent, is het belangrijk eerst jezelf te accepteren voor wie en hoe je bent. Geef jezelf wat tijd en laat het allemaal bezinken. Noor ziet zelfacceptatie als een levenslang proces, wat volgens haar bij de meeste transpersonen zo isHaar tips om voor de eerste keer over je geaardheid en/of gender te praten: probeer het anoniem op een online platform, zoek de community op en vertel het aan iemand die je vertrouwt.  

OPENHEID NAAR DE LGBTQ+ GEMEENSCHAP EN STIGMA’S 

Voor de transgemeenschap is er op twee à drie jaar tijd veel vooruitgang geboektEr is meer zichtbaarheid (visibility) dan vroeger, er zijn meer organisaties en activisten. Daar gaan natuurlijk tegenstemmen mee gepaard, maar zoals vaak klinken de extremen het luidst.  

Stigma’s rond de LGBTQ+ gemeenschap zijn ingebakken in het dagelijks leven. Het is vaak nog moeilijk als je niet in het ‘mooie’ plaatje past: er zijn veel vooroordelen rond queer mensen en hun relaties. Zo stel je de heteronormatieve vraag “Wie is de man in de relatie?” best niet. Ook “Wanneer ga je in transitie?” hou je beter voor jezelf, omdat gender een spectrum isTransitie is niet nodig om trans te zijn!  

 

HOE GA IK OM MET QUEERFOBE MENSEN? 

Sommige mensen die queerfobe dingen zeggen, zijn gewoon onwetend en bedoelen het niet slecht. Daarom is preken niet altijd de beste oplossing. Een goede conversatie is soms constructiever dan verwachtHet is bovendien belangrijk dat je je in een veilige situatie bevindt voor je tegen een queerfobe persoon ingaat. Schat ook in of het wel zinvol is, want jij bent niet verantwoordelijk voor de onwetendheid van anderen. 

 

VOORNAAMWOORDEN 

Aangezien gender een groot spectrum is, vraag je best aan iedereen waar je mee praat (dus niet alleen mensen waarvan je denkt dat die wel eens trans / non-binair zouden kunnen zijn) hun voornaamwoorden. Dat moet normaal worden, een automatisme. “Wie ben je en wat zijn je voornaamwoorden?”, is volgens Karolien de beste opener. Als je een fout maakt, is dat niet zo erg. Verontschuldig je kort, maar maak er geen big deal van. Let ook op de juiste voornaamwoorden wanneer je over een persoon spreekt als die er niet bij is.  

OVER SPECTRUM EN &Of! 

Spectrum Leuven is een queer studentenorganisatie die focust op 17- tot 29-jarigenMaandelijks is er een  chit-chat-café en ze hebben ook een Discord, mocht er weer eens een lockdown zijn. De organisatie heeft bovendien een studieserver om elkaar aan te zetten om te studeren.  

Volg hen via @spectrum_leuven

 

 &Of! is niet echt studentengericht. De organisatie focust op zelfontdekking en maatschappijQuestioning mensen zijn er zeker welkom. Ze hebben een onthaalwerking, als je heel nerveus bent binnen te stappen.  

Volg hen via @enofleuven


7 december 2021
Door: MIJNLEUVEN

Riena Exelmans

project- & concertondersteuning, welzijn, API
016 27 28 54