Concert ondersteuning

Organiseer je een concert in Leuven? Organiseer dit samen met MIJNLEUVEN! Samen zorgen we naast de eventuele financiële steun, ook graag mee voor jouw aanvraag, of tips & opvolging bij het concert.

Basisvoorwaarden

Je kijkt eerst na of jij in aanmerking komt voor het jeugdconcertenfonds. Je moet minstens voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je bent een groep jonge Leuvenaars, een Leuvense concertorganisatie of Leuvens jeugdwerk;
 • Je concert is in Leuven;
 • Je concert is een “muziekconcert” met live bands;
 • Je vult minstens 1/3e van je affiche in met Leuvense bands. (Om na te gaan of een band, een Leuvense band is hanteren we deze regels: minstens 1/3de van bandleden heeft zijn domicilie in Leuven).

Hoe bepalen we de subsidie?

Om na te gaan hoeveel subsidie je ontvangt, maak je een overzicht van al je 'vaste kosten'. Vaste kosten definiëren we als volgt:

 • Uitkoopsommen groepen (incl. catering voor artiesten);
 • Huur van infrastructuur (zaal, tent, …);
 • Huur van noodzakelijk materiaal (geluid, licht, …);
 • Auteursrechten en billijke vergoeding;
 • Verzekeringen en vergunningen.

Kosten zoals promotie, presentatie, aankoop van drank en eten, ... tellen niet mee als vaste kosten.

Hoeveel subsidie krijg je?

Vaste kosten Subsidie

 • Tussen € 125 en € 374 → € 115
 • Tussen € 375 en € 749 → € 280
 • Tussen € 750 en € 1124 → € 450
 • Tussen € 1125 en € 1499 → € 625
 • Tussen € 1500 en € 1874 → € 800
 • Tussen € 1875 en € 2249 → € 980
 • Vanaf € 2250 → € 1150

Wat nadat je subsidie goedgekeurd is?

Je zorgt ervoor dat op je affiche, website, flyer en Facebook ‘met ondersteuning van MIJNLEUVEN’ zet; dat het logo van MIJNLEUVEN minstens even groot als andere logo's op de affiches, website, flyer of Facebook staat en dat je één maand na het concert een financieel verslag indient met kopieën van de facturen.

Mag je winst maken?

Ja, dat mag! Je kan deze subsidie combineren met andere subsidies, sponsoring, ticketverkoop, cateringverkoop etc. maar je moet wel verklaren dat de winst nadien geïnvesteerd wordt in een goed doel (dat mag een jeugdwerking zijn) of in de organisatie van nieuwe concerten.