Werkingstoelage

Als lokaal erkende jeugdvereniging krijg je jaarlijks een werkingstoelage. Erkende jeugdverenigingen worden ingedeeld in een van de volgende jeugdwerkvormen:

  • jeugdbeweging
  • jeugdhuis
  • jeugd(muziek)atelier
  • speelpleinwerking
  • politieke jongerenbeweging
  • specifiek jeugdwerk

De berekening van de werkingstoelage gebeurt op basis van het reglement op de erkenning en de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk.

Hoe vraag ik de werkingstoelage aan?
Begin september kan je hiervoor de nodige gegevens invullen via dit formulier. Tegen eind september verwachten we dat deze gegevens zijn ingevuld, zodat wij de werkingstoelage kunnen berekenen.

In de loop het najaar bezorgen wij je een document waarin je op eer moet verklaren dat je deze toelage enkel voor je vereniging zal gebruiken. Dan bezorg je ons deze verklaring op eer getekend terug.

In het voorjaar (uiterlijk eind juni) staat de werkingstoelage op de rekening van je vereniging.

Hoe laat ik mijn vereniging erkennen?
Ben je van plan om een nieuwe Leuvense jeugdwerkvereniging op te starten? Goed idee! Neem dan zeker contact op met ons via jeugdwerk@leuven.be om te bekijken hoe je dit best aanpakt.