Centen

Goed jeugdwerk kost geld. Al is het maar omdat onderhoud of warmstoken van lokalen, of de aankoop van spelmateriaal of een lekkere maaltijd op kamp ook geld kosten.

De stad heeft een toelage voor erkende jeugdverenigingen, en biedt de kans om via een aantal andere maatregelen je inkomstenzijde van je jeugdvereniging gevoelig omhoog te krijgen.