Toelage jeugdlokaal

Sinds 2016 heeft stad Leuven een nieuw toelagereglement voor jeugdinfrastructuur. Met dit nieuwe reglement gaat de stad Leuven verder op het ingeslagen pad om de Leuvense jeugdwerkingen de ondersteuning te geven die ze verdienen en geven we tegelijk een aantal impulsen om de lokalen brandveilig, inbraakbestendig, duurzaam en toegankelijk te houden.

Leuvense jeugdverenigingen kunnen voor bouwen, aankopen, verbouwingswerken of instandhoudingswerken een toelage krijgen.

  • Ingeval van nieuwbouw bedraagt de toelage 80% van de kosten met een maximum van €150.000 over een periode van 15 jaar. Doe je duurzame investeringen, dan wordt de toelage opgetrokken naar 90% van de kosten.
  • Ingeval van verbouwingen bedraagt de toelage 80% van de kosten met een maximum van €100.000 over een periode van 10 jaar. Doe je duurzame investeringen, dan wordt de toelage opgetrokken naar 90% van de kosten.

Er zijn uiteraard wel wat voorwaarden aan verbonden en ook welke kosten wel of niet in aanmerking komen is bepaald. Al deze informatie vind je terug in het betoelagingsregelement jeugdlokalen.

Belangrijk is dat de aanvraagdossiers voor een toelage jeugdlokalen voorafgaand aan de werken moeten ingediend worden. Het aanvraagformulier vind je terug op deze pagina.

Denk je aan nieuw sanitair, is je dak aan verbetering toe of is je groep ondertussen zo vergroot dat je een lokaal extra wil bijbouwen? Wil je inbraakpreventieve maatregelen nemen of je lokalen toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers?

Op welke wijze je ook je jeugdlokalen onder handen wil nemen: Contacteer het jeugdwerkteam zodat we samen jouw (ver)bouwplannen kunnen concretiseren en kijken hoe jouw vereniging in aanmerking kan komen voor een toelage. Dit doe je via jeugdwerk@leuven.be of 016 27 27 50.

Daarnaast zijn er nog andere subsidiemogelijkheden voor jeugdlokalen:

  • Toerisme Vlaanderen: infrastructuurwerken aan erkende jeugdverblijfcentra kunnen voor 40% gesubsidieerd worden.