Fiscale attesten

Ouders kunnen de kosten voor het kamp van kinderen onder de 14 jaar (onder 21 jaar bij zware beperking) inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. 

Daarom ontvangt elke vereniging jaarlijks een ‘basis’ fiscaal attest dat je verder invult en aan ouders bezorgt. Met dit attest kunnen ouders de kosten voor het kamp inbrengen in hun belastingen en eventueel een stuk terugvorderen van het inschrijvingsgeld van het kamp. Lidgelden komen niet in aanmerking.

Het fiscale attest van de activiteiten van het afgelopen jaar kan je vinden op de online jeugdwerkdatabase. Je kan dit attest zo vaak afdrukken als nodig. Alle info over de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkactiviteiten vind je hier.

Let op: 

Het systeem van de fiscale attesten werd hervormd. Hierdoor kunnen verenigingen er voor kiezen om de gegevens van het fiscale attest rechtstreeks door te geven aan de FOD financiën. De bedoeling is om het voor de ouders gemakkelijker te maken omdat op deze manier het fiscale attest rechtstreeks en automatisch in myfinance terecht komt en op de belastingbrief. Wie graag op deze manier wil werken, kan meer info vinden op de website van Bataljong of FOD financiën

Wie niet instapt in het nieuwe systeem, kan (voorlopig) het basisattest gebruiken dat je kan vinden in de online databank.