Fiscale attesten

Ouders kunnen de kosten voor het kamp van kinderen onder de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Daarom ontvangt elke vereniging jaarlijks een ‘basis’ fiscaal attest dat je verder invult en aan ouders bezorgt. Met dit attest kunnen ouders de kosten voor het kamp inbrengen in hun belastingen en eventueel een stuk terugvorderen van het inschrijvingsgeld van het kamp. Lidgelden komen niet in aanmerking.

Het fiscale attest van de activiteiten van het afgelopen jaar kan je vinden op de online jeugdwerkdatabase. Je kan dit attest zo vaak afdrukken als nodig. Alle info over de fiscale aftrekbaarheid van jeugdwerkactiviteiten vind je hier.