Samenleving

Leuvense jongeren bezetten het stadhuis en debatteren over globalisering

25 maart 2015
Door: MIJNLEUVEN
De jongeren van KRAS palmden het stadhuis in en gingen niet weg voor het vijfkoppige panel van politici hun vragen rond ‘globalisering en de effecten op Leuven’ beantwoordden. Eindelijk kunnen ze hun problemen voor de beleidsmakers zelf brengen.

De KRAS-jongeren zijn onderling al een jaar lang over globalisering aan het discussiëren. Woensdag formuleerden ze op basis van hun opgedane ervaringen drie vragen die ze beantwoord willen zien door de Leuvense politici. Aan de hand van die vragen willen ze thema’s aankaarten die iedereen in Leuven bezig houden: Uplace, energieverspilling door winkels en de concurrentie van AB inbev voor lokale brouwerijen.

tekst: Nele Delvaux

Om 13u00 is het eindelijk zo ver, vijfentwintig jongeren uit het Heilig Hartinstituut, Sint-Pieterscollege en KA² de Ring zetten zich klaar om de discussie aan te gaan. Ze zijn wat zenuwachtig, maar opgetogen en duidelijk niet van plan het de politici makkelijk te maken. Hun vragen zullen gehoord worden!

De discussie gaat meteen van start met een vraag over Uplace die persoonlijk gesteld wordt aan Zeger Debyser van de NV-A. De jongen die zijn vraag formuleert is niet bang te zeggen waar het op staat.

De politici hebben onderling veel te zeggen over UPlace, de jongeren vallen hier eerst wat buiten. Maar met de vraag ‘hoe willen jullie dat concreet doen?’ (m.a.w. ‘draai niet zo rond de pot en zeg nu eens iets echt’) trekt een jongen de discussie open. Vanaf dan duurt het niet lang voor andere reacties uit de zaal vlotjes volgen. De jongeren lijken het vooral eens te zijn met Hilde Van Wichelen (Groen): “Uplace heeft veel schadelijke milieueffecten zoals mobiliteit en fijn stof” en Dirk Vansina (CD&V), die zegt dat Uplace niet te combineren is met de handel in Leuven. “Het heeft dan ook weinig zin om overheidsgeld te investeren in de infrastructuur van Uplace EN tegelijkertijd de lokale handel in Leuven te ondersteunen. Waar zijn we dan mee bezig?”

Soms hebben de jongeren wat moeite om bij het thema te blijven, ze willen over heel veel zaken hun zegje doen. Het wordt een hele hevig discussie. De politici hebben het er moeilijk mee wanneer zij al een tijdje iets willen zeggen en het woord telkens aan de jongeren wordt gegeven. Maar de leraar die het debat leidt, laat verstaan dat het de bedoeling is de jongeren zoveel mogelijk hun mening te laten verwoorden, niet dat de politici de hele tijd aan het woord zijn.

Vanaf het tweede thema: energieverspilling door winkels, vinden ze het evenwicht beter. De discussie is rustiger en de vragen worden gerichter geformuleerd. De jongeren komen zelf met ideeën en voorstellen die de stad kan ondernemen om energieverspilling tegen te gaan. Ze suggereren bv. boetes op te leggen aan winkeliers die in de winter de deur laten openstaan.

De laatste discussie gaat over AB inbev en de concurrentie met lokale brouwerijen. De politici vertellen wat ze allemaal doen om lokaal bier te promoten, zo zegt Open VLD heel blij te zijn dat Leuven er in slaagde het bierfestival naar hier te halen. Maar al vrij snel komt uit de zaal de reactie: “Dat kan allemaal wel zijn, maar dat zijn geen plannen gericht op onze doelgroep! Een bierfestival is zeker geen ideaal middel om lokale bieren bij de jeugd te promoten.”

Velen wilden graag nog iets zeggen, maar de tijd was helaas op. Het debat wordt met een wat dubbel gevoel afgesloten, de KRAS-jongeren zijn blij met wat ze hebben kunnen bespreken, maar vonden het niet genoeg. Denise Vandevoort (SP.A) vond dat de jongeren heel goed debatteerden, “Niet alleen vanuit hun persoonlijke visie, maar ook vanuit een algemeen kader. Ze waren heel goed voorbereid.” Ook Moyra Delafonteyne van de Ring houdt een goed gevoel over aan vandaag: “We hadden heel veel mogelijkheden om te reageren en het was echt interessant om rechtstreeks te kunnen communiceren met de Leuvense politici.” Iedereen daalt alvast met een positief gevoel de trap af naar de receptie.

25 maart 2015
Door: MIJNLEUVEN