mijnleuven op school

Naast een uitgebreide werking met vrijwilligers, streeft mijnleuven ook naar een goede samenwerking met de Leuvense secundaire scholen. Omdat het onderwijs van nature divers en democratisch is, zien wij hierin een bevoorrechte partner. Door aanwezig te zijn in de scholen, kunnen we meer jongeren bereiken en beter de vinger aan de pols houden. Mijnleuven heeft daarom een gratis aanbod voor Leuvense scholen.