Samenleving
Mening

Who's got the power

27 maart 2019
Door: MIJNLEUVEN
Ook jongeren liggen wakker van machtsverhoudingen in de wereld.

KRAS! Een bende jongeren over heel Vlaanderen uit de derde graad die zich onderdompelen in discussie- en rollenspellen. Begeleid door de straffe helden van Jeugddienst Globelink komen zij in hun vrije tijd samen om te debatteren rond een bepaald thema, dit jaar: machtsverhoudingen. Vandaag, 27/03, leggen ze hun voorstellen voor aan lokale politici. Wij lieten twee deelnemers vertellen over hun ervaring met KRAS en hun mening over machtsverhoudingen.
Tekst: Amaryllis Coppens

Salome Biyack, 17 jaar, De Ring Leuven

“Ik zat in een gemengde groep met twee jongens en nog een meisje. De eerste sessies waren best leuk omdat we direct aan de slag mochten met het schrijven van een motie. We kregen de indruk echt iets te mogen doen, actief te mogen meewerken en na te denken over het schrijven van een tekst. Tijdens een van de eerste sessies hebben we het gehad over de vetorechten binnen de Verenigde Naties. Hier kwamen we te weten dat alleen de 5 grootste landen dat recht kregen en ze dit dus konden gebruiken in hun voordeel. Dit leidt tot machtsmisbruik. Hier zou ik als oplossing opnieuw nadenken over de verdeling van deze vetorechten, vermits het super oneerlijk is voor de andere landen en het volgens mij anders kan.”

“Het aantal jongeren dat zich engageerde voor KRAS verbaasde me. Het thema machtsverhoudingen is duidelijk iets waar we van wakker liggen en de kennis die sommigen al hadden over het thema vond ik zeer verrassend. En KRAS diepte die kennis voor ons natuurlijk nog serieus uit. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat binnen bepaalde sectoren niet iedereen gelijk beloond wordt voor hetzelfde werk, wat mijn mening doorheen het hele traject nog versterkte: er ligt te veel macht bij bepaalde personen waardoor anderen onderdrukt worden. Dit zorgt dat er nog steeds een grote ongelijkheid is.”

“Ik zie bijvoorbeeld ook nog mogelijke veranderingen in het eerlijk handelen, vooral bij de boeren. Dus mocht ik politici aanspreken, zou ik hun zeggen dat ze meer aandacht moeten schenken voor bioproducten, fairtrade, … Al deze producten zijn goed maar duur, waardoor mensen met minder financiële mogelijkheden zich dit niet kunnen permitteren. En zo zitten we hier uiteindelijk opnieuw met een ongelijkheid door machtsmisbruik. En dat is waar het, jammer genoeg, allemaal om draait.”

Er ligt te veel macht bij bepaalde personen waardoor anderen onderdrukt worden
- Salome Biyack

Amélie Lorent, 17 jaar, Sint-Pieterscollege Leuven

“In het begin van het traject werden we onderverdeeld in verschillende groepen. Daar kregen we elk een rol toebedeeld. De bedoeling hiervan was om via rollenspellen een mening te bekrachtigen die afweek van de jouwe. Het was hier noodzakelijk om je eigen mening even aan de kant te schuiven en je in te leven in een rol. Tijdens de laatste sessies mochten we wel onze mening uiten. Dit vond ik best intimiderend omdat mensen heel overtuigend overkomen. Ik was ook positief verrast door hoe jongeren opgaan in het debatteren, hoe geloofwaardig men kan zijn.”

“Gaandeweg het traject heb ik vooral veel bijgeleerd over de verschillende thema’s die betrekking hebben op machtsverhouding binnen bedrijven, de economische markt, internationale organisaties, enz. We zijn ook effectief van plan om Leuvense politici aan te spreken, met machtsverhouding als basis, alleen met een iets actueler onderwerp. We zouden zo bepaalde voorstellen voorleggen voor groenere scholen. Enkele voorbeelden zijn veggie broodjes op scholen populairder maken, scholen verplicht laten sorteren, zonnepanelen op de daken plaatsen, … Dit leggen we voor met de basis die we leerden bij KRAS.”

Ik was positief verrast door hoe jongeren opgaan in het debatteren, hoe geloofwaardig men kan zijn
- Amélie Lorent

Nicolas Smets (29), leerkracht te Sint-Pieterscollege Leuven en begeleider van het traject, ziet jongeren groeien onder de vleugels van KRAS.

“De nadruk ligt in eerste instantie op het leren debatteren, het leren argumenteren. De jongeren kiezen zelf een rol, leven zich in en verdiepen zich in het onderwerp. De eerste debatten worden vanuit de verschillende rollen gevoerd. Dit daagt hen uit om zich in een standpunt van iemand anders te plaatsen en zorgt voor een grote dynamiek. Als je die kunde hebt, ga je ook in reële situaties je in de rol van je tegenstander kunnen plaatsen en hierop kunnen inspelen.”

“Ik ben 4 jaar geleden gestart met begeleiden voor KRAS en ik verbaas mij elk jaar opnieuw hoe communicatief en vaardig deze jongeren zijn. Iedereen heeft echt al een uitgesproken mening. Als toeschouwer aan de zijlijn zie ik ze groeien in het verhelderen van die mening en het beargumenteren ervan. De debatten zijn soms humoristisch, maar vaak ook serieus en soms zelfs erg verhit. Het is een heel diverse groep met hier en daar zeer straffe meningen.”

“Uiteindelijk zullen de jongeren enkele voorstellen formuleren en deze voorleggen aan politici. Dit jaar hebben die vooral betrekking op het klimaat. Jongeren vragen zich af in hoeverre zij inspraak hebben op het klimaat, of ze hier ‘macht’ over kunnen hebben. Wat dus een mooie link is met het thema.”

27 maart 2019
Door: MIJNLEUVEN