Samenleving

KRAS'ers debatteren

13 april 2016
Door: MIJNLEUVEN
Sinds september bereiden de Kras-jongeren zich voor op dit langverwachte debat dat plaatsvindt in het stadhuis. Iedere leerling krijgt een microfoon om hun voorstellen voor te leggen aan Leuvense politici.

De jongeren hebben vijf vragen voorbereid om over te debatteren met de aanwezige politici uit verschillende partijen: Carl Devlies (CD&V), Dirk Robbeets (sp.a), Sabine Bovend'aerde (Open VLD), Katelijne Dedeurwaerder (N-VA) en Hilde Vanwichelen (groen). Met gespannen zenuwen zetten de jongeren zich neer, voorbereid en helemaal klaar om hun ideeën te delen met de zaal (en de wereld).

tekst: Luka Ver Elst / foto: Bavo Nys

De vragen die leerlingen voorbereid hebben gaan in principe allemaal over het thema WERK, maar de jongeren hebben dit ruim geinterpreteerd. Zo willen ze de lokale politici op de rooster leggen over: energie en klimaat, burgerschap in het onderwijs, hulp bij kansgroepen, boeren en consumenten; etc.

Simon bijt de spits af met een heel actueel onderwerp: het klimaat. Hij stelt voor om Leuven tegen 2040 volledig energiezelfvoorzienend te maken. Een voorstel dat volgens hem best realistisch is en vooral ook noodzakelijk. De meeste politici én de aanwezige jongeren zijn het er over eens dat ‘Leuven Klimaatneutraal 2030’ de absolute prioriteit van onze stad is.

Het debat komt stilletjes aan op gang, de leerlingen durven al wat meer te participeren en hun meningen te geven. Na elk voorstel wordt er geklapt en zowel politici als de jongeren zijn zeer aandachtig.

Een vraag waar veel leerlingen actief aan deelnamen was om het onderwijs meer te linken met de arbeidsmarkt. De jongeren voelen zich ‘wereldvreemd en onvoorbereid’ na het afstuderen en willen daarom graag meer praktijk binnen het onderwijs. Naast stage denken ze bijvoorbeeld ook aan initiatieven zoals Zuiddag waar helaas niet elke school aan deelneemt. Ook hierbij stonden de politici achter het idee. Bovendien werd de sfeer nu duidelijk wat losser en de jongeren begonnen meer opmerkingen en vragen te stellen.

Tijd voor een serieuzer onderwerp: de begeleiding naar woonst en werk van vluchtelingen, immigranten en daklozen. Je merkte dat dit thema heel erg leefde binnen de groepen. Er zijn verschillende systemen die dit probleem zo goed mogelijk behandelen maar het besluit bij dit debat was zeker “Alles kan altijd beter”. Er moet ook blijvend gezocht worden naar initiatieven die deze mensen kunnen helpen zowel in Leuven als overal in België.

Het laatste voorstel was om een coöperatief op te starten voor lokale boeren en consumenten. Hierover waren de meningen erg verdeeld, Groen stond zeker achter het idee en wil graag biomarkten in Leuven. De andere partijen zagen dit niet als de hoofdzaak in onze economie en vonden het voorstel wat idealistisch. Het debat leefde en de vragen kwamen van alle kanten maar jammer genoeg was de tijd om en moesten we het gesprek afronden.

Aan het einde werd even teruggeblikt naar de voorstellen die de jongeren van KRAS vorig jaar deden. En blijkbaar hebben de politici enkele voorstellen opgepikt en zelfs uitgevoerd. Dat belooft voor deze editie!

13 april 2016
Door: MIJNLEUVEN