Cultuur
Jonge doeners

"Hiphop is een uitlaatklep en een instrument waarmee jongeren hun taal aanscherpen"

14 februari 2018
Door: MIJNLEUVEN
Bram (25) richtte 1 jaar geleden Rascalz VZW op en werkt op DAK aan zijn organisatie

Onder de nok van Stadhuis is sinds een dik half jaar behoorlijk wat bedrijvigheid. 5 jonge Leuvense ondernemers palmden er de coworking space in om er hun eerste kantoor neer te poten. In DAK krijgen ze de kans om hun organisatie op eigen tempo uit te bouwen en ook als ondernemer te groeien. Bram is mede-oprichter van Rascalz VZW en heeft strakke plannen. Wij wilden graag weten welke!

Bram, wie ben je, wat doe je?
“Ik ben producer, MC en beatboxer bij het hiphop collectief ‘Soundrascalz’ en geef workshops bij ‘Rascalz VZW’. Ik behaalde een master filosofie aan de universiteit in Leuven. In mijn opleiding schreef ik een thesis over de cultuurkritiek van Theodor W. Adorno en over het maatschappelijk potentieel van muziek, specifiek gericht op hiphop als vorm van maatschappijkritiek. Muziek is eigenlijk wel een rode draad doorheen mijn leven. Ik begon met beatboxen in het middelbaar onderwijs en merkte toen al een voorliefde voor muziekproductie. Via zelfstudie en youtube-tutorials maakte ik mezelf wegwijs in de wondere wereld van het producen.”

Je zit in DAK om Rascalz VZW verder uit te bouwen. Hoe is het idee om workshops te geven gegroeid?
Met de groei van ‘Soundrascalz’ stroomden de aanvragen voor workshops vanzelf binnen. In de eerste plaats via kennissen die ons inschakelden voor de organisatie waar ze voor werkten. Zo leerden andere mensen en organisaties ons ook kennen. Zoiets groeit heel organisch. Hiphop blijkt een dankbaar instrument om met jongeren te werken aan een bepaald thema. We werken tijdens elke workshop naar een eindproduct toe, meestal is dit een lied waarin het behandelde thema aan bod komt. Wij zien in hiphop zowel een uitlaatklep als een instrument waarmee jongeren hun taal kunnen aanscherpen. Vanuit onze verschillende opleidingen hechten we ook veel belang aan sociaal engagement en het geven van workshops biedt ons de mogelijkheid daar op in te spelen. We voelen echt dat we hier iets maatschappelijk relevants mee doen.”

Richten jullie je op een specifieke doelgroep?
“Iedereen in ons team werkt graag met jongeren, dus we kunnen wel stellen dat dat onze ‘core-groep’ is en in de toekomst ook onze focus zal blijven. Al krijgen we soms wel eens aanvragen die buiten deze doelgroep vallen, maar waar we wel op ingaan. Het geeft ons de kans om extra ervaring op te doen en is natuurlijk ook goed voor onze naambekendheid. We proberen ons nu ook te profileren naar scholen toe, als alternatief voor bijvoorbeeld lessen Nederlands en Muzische Vorming. Als leerkracht is het vaak een grote uitdaging om attractieve lessen te blijven voorzien die dan ook nog eens inspelen op de leefwereld van de leerlingen. Met onze workshops kunnen wij alvast een aantal leuke lessen voorzien.”

Wij vonden het nodig om zelf een organisatie op te starten om onze focus 100% op onze doelgroep te kunnen richten

Jullie hebben recent ‘Rascalz VZW’ opgericht, vanwaar die stap?
“We merkten snel de nood aan structuur bij het organiseren van de workshops. Eerst werkten we in opdracht van bestaande organisaties. Stilaan is dan het besef gegroeid dat het belangrijk is om, met het oog op de toekomst, een eigen structuur uit te bouwen. Met onze workshops richten we ons op productie, slam poetry, beatbox en rap, dus eigenlijk zowat alles wat te maken heeft met Urban, hiphop en muziek. Zeer doelgericht dus, daar waar andere organisaties een bredere waaier aan thema’s aanbieden. Wij vonden het nodig om zelf een organisatie op te starten om onze focus 100% op onze doelgroep te kunnen richten. Zo richtte ik samen met Jan, Kaspar en Adriaan 'Rascalz VZW op. Het is alleszins niet onze bedoeling om extra concurrentie te zijn. We zien vooral kracht in samenwerking en hopen dat er een correlatie kan ontstaan tussen ons en andere organisaties. Ook dat is hiphop”

Hoe kwam je dan op DAK terecht?
“Ik leerde DAK kennen via de BAAS-sessies, waarvoor we ons hadden ingeschreven. BAAS JAAR LEUVEN is een initiatief van BAAS en mijnLeuven waarbij jonge Leuvense ondernemers worden ondersteund in de opstartfase van hun onderneming. We zijn 1 van de 20 geselecteerden, waardoor we nu diepgaande begeleiding krijgen van mijnLeuven. Zoë, onze mentor, liet vallen dat er op DAK nog plaats was voor een jonge, lokale ondernemer. Zo hebben we daar onze bureau gevonden.”

Hoe bevalt je dat?
“Het is voor mij heel fijn om een vaste stek te hebben van waaruit ik de administratie voor de vzw kan regelen. Ik bereid hier mijn lessen voor, leg contacten met organisaties, kan mensen ontvangen,… Ik zit ook vlakbij de jeugddienst, wat een erg grote plus is. Zowel voor de begeleiding van Zoë, als voor toekomstige projecten. Onze doelgroep sluit namelijk naadloos aan bij die van mijnLeuven.”

Het is leuk om samen een tas koffie te drinken en gedachten uit te wisselen

Heb je al voordelen en/of nadelen ondervonden van het werken in een coworking space?
“Ik zit nog niet zo lang in DAK, maar merk nu al dat mijn productiviteit wel is toegenomen. Zien werken doet werken. Eigenlijk heb ik niet veel nodig: een bureau, een laptop, koffie en gezelligheid. Die gezelligheid vind ik bij de andere ondernemers die hier werken. Het is leuk om samen een tas koffie te drinken en ondertussen gedachten uit te wisselen. In de toekomst zie ik ook mogelijkheden tot praktische samenwerkingen. Zo kunnen we Els, die als illustrator werkt, misschien inschakelen voor het ontwerp van een affiche.”

Tot slot: hoe zie jij jouw persoonlijke toekomst hier als DAK-bewoner?
“Momenteel ben ik heel dankbaar met de plaats die ik hier kreeg. Dicht bij alles wat ik nodig heb. Mijn persoonlijke toekomst is nauw verbonden met de groei van de vzw, dus dat is wat afhankelijk van een aantal factoren. Ik hoop vooral lang mijn ding te kunnen doen!”


Voor meer Rascalz kan je terecht op www.rascalz-vzw.be
Hun facebookpagina vind je hier: www.facebook.com/rascalzvzw/

14 februari 2018
Door: MIJNLEUVEN