ROOTS Leuven

ROOTS is een vrijetijdsorganisatie voor jongeren tussen 18 en 30 jaar met een vluchtverleden. Twee avonden per week organiseren ze activiteiten waar jongeren vrijblijvend naartoe kunnen komen. Deze activiteiten gaan door in De Nomade (Heuvelhof 1, 3010 Kessel-Lo).

Vrijetijdsparticipatie

ROOTS vertrekt vanuit vrijetijdsparticipatie. Dit is een heel laagdrempelig aanbod van o.a. sport- en culturele activiteiten waar ontspanning centraal staat; tijdens deze activiteiten kunnen de jongeren het verleden even loslaten. 

Er wordt sterk ingezet op de familiale context waarbinnen deze activiteiten plaats vinden. Op die manier krijgt eenzaamheid geen kans en wordt er een warme thuisbasis ontwikkeld.


Empowerment

Maar ROOTS gaat verder dan warme vrijetijdsparticipatie alleen. Empowerment staat centraal in de werking. Er wordt vanuit een positieve focus naar de jongeren gekeken: de nadruk ligt op alles dat wél kan. De jongeren worden versterkt in het ontwikkelen van hun talenten en vinden meer en meer hun weg in Leuven. Naast de oefenkansen in het Nederlands worden de jongeren begeleid in het zoeken naar de juiste opleiding, huisvestiging, enz.
Bovendien versterkt ROOTS de stem van de jongeren als volwaardige Leuvenaar door in te zetten op beleidsparticipatie en politiserend werken.

Ontmoeting

Tenslotte verbreedt ROOTS het netwerk van de jongeren, zowel informeel als formeel. Door activiteiten zoals ROOTS-cafés, een iftar, culturele feesten en vrijwilligerswerk bouwen de jongeren hun Leuvens netwerk verder uit. En omgekeerd leren de Leuvenaars hen ook beter kennen. Zien we jou op een volgend evenement? Check ROOTS op facebook!contact

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij

  • Jeroen Van Gilse - jeroen.vangilse@leuven.be