OKAN

OKAN-leerlingen zijn jongeren die om allerlei redenen in België, en meer specifiek Leuven, zijn aanbeland (migratie, op de vlucht, gezinshereniging, werk ouders, …) en zo goed als niets weten over onze Vlaamse samenleving. MIJNLEUVEN gelooft in de kracht van vrijetijdsparticipatie in een integratieproces en zet hier dan ook vol op in.

Empowerment & laagdrempeligheid

OKAN staat voor OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwkomers. Leuven telt drie OKAN-scholen waar jongeren tussen 12 en 18 jaar een Nederlands taalbad krijgen. MIJNLEUVEN is actief in de weer met deze jongeren; we maken hen wegwijs in het lokale vrijetijdsaanbod (jeugd, sport, cultuur, …) en leiden hen hier actief naar toe. Dit alles met de bedoeling om de jongeren vlot te laten doorstromen naar het reguliere vrijetijdsaanbod van Leuven.

MIJNLEUVEN werkt ook bij OKAN op maat van de jongere(n), in groep en individueel. We organiseren en begeleiden eigen laagdrempelige naschoolse activiteiten, nemen deel aan activiteiten opgezet door andere jeugd- en vrijetijdsorganisaties en zetten projecten op ten voordele van OKAN-jongeren. Sleutelwoorden in onze werking zijn laagdrempeligheid en empowerment, we werken aanklampend en outreachend.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag meer informatie? Goesting om mee je schouders onder dit project te zetten? Neem dan contact op met Bruno MagnusMohamed Aoragh of Camille Keukeleire