Nachtplan

Sinds het sluiten van een aantal bekende initiatieven, lijkt het nachtleven in Leuven voor velen eerder een nostalgische gedachte. Er is een nieuwe wind nodig die het onderwerp terug bespreekbaar maakt. Weg met vooroordelen en dooddoeners en op naar nieuwe plekken waar de nacht ten volle beleefd kan worden!

NACHTPLAN IS...

De nacht is een ‘plek’ die speelt met de routine van het alledaagse leven. Een comfortzone waar je vrijheid vindt en muziek kan ontdekken. Een ‘plek’ waar mainstream en subculturen elkaars bestaan prikkelen en waar ruimte is voor vernieuwing.

Toch wordt in tegenstelling tot de dag, het potentieel van onze stad ’s nachts sterk onderbenut. En dat moet veranderen.

Nachtplan zet zich in op de ontwikkeling van een meer diverse Leuvense nachtcultuur.  Verschillende plekken waar verschillende scènes hun uitlaatklep kunnen vinden, maar toch een geheel dat op die manier het DNA van de Leuvense nacht vormt.

Nachtplan gaat met open blik in dialoog met het beleid en de nachtraven. Door het onderwerp op een constructieve manier bespreekbaar te maken, wil het de Leuvense nachtcultuur met de juiste infrastructuur en een positief imago kracht bijzetten.

NACHTPLAN DOET AAN...

... erkennen van de nacht

Nachtplan wil dat de nacht erkend wordt als noodzakelijk onderdeel van een vruchtbaar cultureel landschap. Het wil het Leuvense beleid en andere stakeholders met impact op de nacht blijvend informeren over die kracht. Het wil samen met hen bouwen aan een progressieve en diverse nachtcultuur. Want zo’n nacht draagt bij aan de leefbaarheid, creativiteit en inclusiviteit van onze stad en haar inwoners.

Nachtplan doet dit met/door:

  • De opmaak van een manifest
  • Politieke debatten
  • Informatieve debatten

... vertegenwoordigen van de Leuvense nacht

De nacht is meer dan een zwarte doos. Het zou een comfortzone moeten zijn voor verschillende communities en subgroepen, een plek waar mainstream en subculturen elkaar voeden. Een plek waar ruimte is voor het geplande en ongeplande, voor verandering en vernieuwing.

Maar Nachtplan wil realistisch zijn. Het wil werken aan een diverse en inclusieve nachtcultuur, maar wel één op maat van haar stad. Ze wil dit doen door de Leuvense nachtidentiteit te ontrafelen door subjectieve data (verhalen, mythes en nieuwigheden) af te meten tegenover objectieve data en cijfers (wetenschappelijk onderzoek). Nachtplan wil met die gegevens het Leuvense nachtleven met feiten zichtbaar maken en de beperkingen bloot leggen. De ambitie? Met de juiste informatie ‘van onderuit’ een realistische Leuvense nachtcultuur maximaal vertegenwoordigen bij het stadsbestuur

Nachtplan doet dit met/door

... realiseren van concrete projecten

Less bla bla bla, more go go go!

Stad Leuven onderzoekt de piste naar een nieuwe nachtclub in Leuven en neemt deze uitdaging op in haar meerjarenplanning.”

Nachtplan neemt het voortouw in de realisatie van nieuwe projecten zoals deze. Daarnaast blijven we in samenwerking met Leuvense initiatieven tijdelijke clubexperimenten organiseren op unieke locaties. Nachtplan hecht bij de uitrol ervan veel belang aan het werken op maat van de Leuvense community. Ze wil telkens transparant communiceren over de ontwikkelingen en zal de juiste input bij de doelgroepen verzamelen om de projecten te voeden. Want zonder believers, geen Leuvense nacht.

Nachtplan doet dit met/door: