Openbaar domein gebruiken

Je kan op Leuvense pleinen, parken of straten outdoor activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld openluchtfestivals, of street art jams, of... Maar je raadt het al: je moet dit op voorhand aanvragen!

Als Leuvense jongere, jeugdwerking of als je iets wil organiseren dat een grote impact heeft op Leuvense kinderen of jongeren outdoor in Leuven, begeleidt MIJNLEUVEN jouw aanvraag! We checken vooraf zaken af bij de politie, en eventuele andere stadsdiensten die betrokken zijn. We kunnen je helpen zodat jij het formulier zo goed mogelijk kan invullen, en je enkele voorbeelddossiers bezorgen. En zo vergroten we de slaagkans op toelating!

Om je dossier in orde te maken, maak je best een afspraak.

Wist je dat?

  • Zodra jouw activiteit een effect heeft op het openbaar domein (geluidshinder, aangepaste verkeerssituatie, ….) moet je een aanvraag doen. Dit betekent dat een evenement dat doorgaat op privé domein in sommige gevallen dus ook moet aangevraagd worden.
  • Voor buitenactiviteiten met geluid die later dan 22 uur of in het weekend tot 24 uur duren moet je specifieke regels volgen.
  • Aanvragen doe je minstens 4 weken op voorhand via het formulier 'aanvraag openbaar domein' dat je op de website van de stad Leuven vindt.

Jouw aanvraag openbaar domein indienen?

Riena Exelmans

project- & concertondersteuning, welzijn, API
016 27 28 54