Alcohol en drugs

Als je een evenement organiseert, komt daar in vele gevallen ook alcoholgebruik bij te kijken. Je bent je daarom best bewust van enkele belangrijke factoren. De preventiedienst van de stad Leuven geeft je enkele gouden tips mee.

Alcohol

Als organisator moet je er op toezien dat niet aan iedereen alcohol geserveerd wordt. Enkele tips voor de organisatie:

  • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan – 16 jarigen. (Dit geldt voor alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn, ….).
  • Sterke drank mag je nooit verkopen, schenken of aanbieden aan – 18 jarigen! (Sterke dranken zijn gedistilleerde dranken van meer dan 1,2% volume alcohol, al dan niet in gemixte vorm (alcopops, breezers, cocktails, …) en gegiste dranken van meer dan 22% volume alcohol, al dan niet in gemixte vormen).
  • Bij twijfelgevallen mag je aan de ingang vragen naar de leeftijd. Je mag vragen naar een bewijs hiervan (lidkaart, rijbewijs,…).Wie dit weigert mag je de toegang tot de fuif ontzeggen. Je kan niet eisen dat iemand zijn identiteitskaart toont of systematisch de leeftijd aan de ingang controleren mag ook niet.
  • Het is strafbaar alcohol te schenken aan iemand waarvan je ziet dat hij/zij al dronken is.

Drugs

Druggebruik (soft- en harddrugs) toelaten op een fuif of evenement mag niet. Enkele tips voor de organisatie:

  • Bied gratis water aan.
  • Schenk geen alcohol aan dronken personen.
  • Maak gebruik van polsbandjes -16 en -18 jaar en affiches ‘Nog tijd zat voor alcohol', en zorg voor barbriefings waarop de regels uitgelegd worden voor je barpersoneel.
  • Maak bezoekers attent dat drugs niet getolereerd worden.
  • Begeleid personen die zich niet goed voelen naar buiten voor frisse lucht of vraag hulp.
  • Geef tips aan de feestvierders om veilig te feesten: check de website van Partywise.

Bij MIJNLEUVEN kan je terecht voor het verkrijgen van affiches 'nog tijd zat voor alcohol', voor de barbriefings en voor polsbandjes -16 en -18 jaar. Als je evenement georganiseerd wordt in Leuven & voor Leuvense jongeren, kan je dit materiaal gratis komen ophalen.

Een vraag? Gebruik je graag ons preventiemateriaal?

Riena Exelmans

project- & concertondersteuning, welzijn, API
016 27 28 54