Sport
Jonge doeners

“We zochten plek om op onze manier te trainen”

25 september 2017
Door: MIJNLEUVEN
Axel en Gil bouwden Open Gym, een outdoor sportpark aan de vaart.

In de zomer van 2016 pootten Axel Servaes (24) en Gil Op De Beeck (25) een zelfgemaakt calisthenics rack neer op het verlaten terrein onder het E314-viaduct aan de vaart in Leuven. Een jaar later kreeg die diverse sportgemeenschap de naam Open Gym, en kan je er terecht voor laagdrempelige sportlessen of om gebruik te maken van het steeds toenemend aantal sporttoestellen. Allemaal aan vrije bijdrage.
Tekst: Shimanto / Foto's: Anne Van Meerbeek

Gil en Axel, hoe kwamen jullie op het idee om een eigen fitness te bouwen?
Axel: “Het idee voor Open Gym is er gekomen nadat we vorig jaar via een bevriende sportclub (Partizan, nvdr.) de mogelijkheid kregen om in een zaal van een verlaten gebouw aan de vaartkom te trainen. De club bood ons aan om ons daar te installeren met wat halters en sportgerief, en uiteindelijk hielden we ook enkele keren per week de deuren open voor anderen.”

Gil: “Toen het gebouw ontruimd werd, beslisten we om zelf een toestel te bouwen op een verlaten plek. Zo konden we op eender welk moment op lichaamsgewicht trainen. In de openlucht, zonder openingsuren of huur, en dicht bij huis. Zo’n openluchtfitness hadden we in andere landen en op het internet gezien en was volgens ons ook hier realiseerbaar. Het materiaal voor het toestel recycleerden we, omdat dat past binnen onze wereldvisie.”

Axel:
“En ook omdat we daadwerkelijk geen geld hadden (lacht). Maar Open Gym kwam er dus in de eerste plaats gewoon om zelf te kunnen blijven trainen.”

Het bouwen van zo’n gym, daar komen wel wat vaardigheden bij kijken: sport, constructie, recyclage. Waar halen jullie die ervaring?
Axel: “Ik ben loodgieter van opleiding en heb dingen in elkaar leren steken door veel te knutselen. Sporttechnieken leer ik door zelfstudie, maar vooral ook door met anderen samen te trainen. Soms ook in clubverband. Momenteel ben ik bv. veel bezig met calisthenics, kortgezegd krachttraining op lichaamsgewicht. Veel van onze toestellen zijn dan ook gemaakt voor dat soort sport.”

Gil:
“Ik haal ook ervaring uit mijn stage rond afvalverwerking in Uganda. Circulair gebruik van materiaal vind ik heel belangrijk. We recycleren niet alleen, maar bouwen ook op een spaarzame manier. We zaagden de balken van ons hoofdtoestel bijvoorbeeld niet door op de knoop. Zo kan het toestel op een natuurlijke manier uitgebreid worden (zoals ondertussen is gebeurd), maar kan de balk nadien ook gemakkelijker hergebruikt worden als we ooit deze specifieke constructie uit elkaar halen. Verder doe ik, net als Axel, ook al even aan calisthenics.”

Open Gym is voor ons een manier om kritiek te uiten op de wegwerpmaatschappij
- Gil

Jullie doen aan laagdrempelige samenwerking. Hoe bewaken jullie dat?
Axel: “We willen niet dat mensen hier gewoon komen om te patsen en op te scheppen. Ook op vlak van uitbreidingen staat of valt alles met de ideeën en constructieve inbreng en inzet van de sporters. Ons motto is dan ook ‘door en voor sporters’. Open Gym staat er met behulp van de diverse krachten van verschillende sporters. De ene kan lassen, de andere weet video’s te monteren en nog iemand anders kan de communicatie verzorgen.”

Gil:
“De mensen die op Open Gym afkomen vinden het een tof concept en dragen daarom ook graag iets bij. Soms is er wel antisociaal gedrag of wordt er niet respectvol met materiaal omgegaan, maar met een positieve ingesteldheid zien we ook dat de meerderheid een waardevolle bijdrage levert. Wanneer we nieuwe gezichten zien, spreken we hen altijd aan. En sporen we hen aan om op eenzelfde manier om te gaan met andere sporters.”

Is Open Gym een voltijdse bezigheid?
Gil:
“Het vraagt wel wat tijd, maar daarnaast zijn we ook wel met andere dingen bezig. Ik studeerde bv. in februari af als handelsingenieur en trok daarna voor drie en een halve maand naar Oeganda om er te werken aan een project rond afvalverwerking."

Axel:
“Ik studeer momenteel bouwkunde en heb genoeg tijd over om bijna dagelijks te trainen. We zijn er ook af en toe voor de lesmomenten maar we hopen dat we op termijn kunnen rekenen op meer professionele sportleerkrachten die op vrijwillige basis willen komen lesgeven. Voor het verzamelen van gerecycleerd materiaal houden we gewoon onze ogen continu open. Maar veel tijd vraagt dat op zich niet. De dagen waarop we bouwen passen we zo goed mogelijk in op vrije dagen.”

We steken veel energie in het project, maar krijgen er ook ontzettend veel voor terug
- Gil

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Axel:
“Op dit moment is Partizan hier nog een boksring aan het neerzetten. In de nabije toekomst plannen we de klimmuur uit te breiden en nog enkele calisthenics toestellen te bouwen. En nog verder in de toekomst willen we ook graag twee opslagcontainers plaatsen voor los en uitleenbaar materiaal, zoals turnringen en matten voor bij het klimmen. Afgezien van de vaste toestellen hopen we ook mobiele versies te bouwen. Die zouden tijdens de zomer dan op verschillende plaatsen in Leuven kunnen staan en ervoor zorgen dat mensen een tijdelijke sportgelegenheid hebben dichter bij het centrum of op andere locaties. In het algemeen willen we vooral ook blijven aanmoedigen wat nu aan het groeien is: een scene die op zichzelf draait. We blijven sowieso wel managen, mee trainen en mee bouwen. Alles blijft ook 24/7 toegankelijk en gratis, al zijn kleine donaties altijd welkom om de opgelopen kosten te drukken. Alleen het los materiaal zit op slot in de kast.”

Gil:
“We willen nog steeds zoveel mogelijk recycleren. In de winter hadden we bv. verlichting van zonne-energie. Voor ons is het ook een manier om kritiek te uiten op de wegwerpmaatschappij. Het is perfect mogelijk materialen te hergebruiken die anders in het containerpark zouden belanden."

Zijn er tot nu toe veel twijfels of moeilijkheden geweest?
Gil:
“Wij zijn van mening dat je niet te lang moet wachten op lange processen van papierwerk en organisatie. Ideeën zijn er om uit te voeren. Maar het helpt natuurlijk wel om te netwerken en aan te kloppen bij de juiste organisaties.”

Axel:
“Toen we onze eerste constructie neergepoot hadden en al bezig waren met sporten, raadde iemand ons aan om de jeugddienst te contacteren. Daar werden we erg geholpen met de verdere uitwerking van ons project. En gelukkig ook met de administratie die daarbij komt kijken. Want dat papierwerk kost veel moeite en tijd. Wat maakte dat het soms moeilijk was om het overzicht te bewaren.”

Gil:
“We steken ook veel energie in het project. Dat is ook niet altijd gemakkelijk. Maar we krijgen er ook zoveel van terug. Je komt hier in contact met mensen uit alle lagen van de bevolking. We willen ook graag nog sportverenigingen aanspreken om gratis te komen sporten maar ook lesgeven. We willen onze netten breder uitgooien en asielcentra en organisaties die werken met minderheidsgroepen uitnodigen om activiteiten te komen doen. Zelfs de kinderen uit de buurt komen hier met hun ouders. In die open sfeer is even gaan sporten een verrijkende activiteit.”

Axel:
“Ik denk dat we zonder twijfel kunnen zeggen dat de – gelukkig – weinige moeilijkheden die ons pad kruisten het helemaal waard waren.”

OPEN GYM
Wie gebeten is door sport moet onder het viaduct van de E314 in de Brandenstraat in Wilsele zijn.
Altijd open en volledig gratis!

Meer info vind je op de Facebookgroep ‘Open Gym Leuven’.
Voor vragen kan je terecht bij opengymleuven@gmail.com, maar meestal ook bij de gym zelf.

25 september 2017
Door: MIJNLEUVEN