Samenleving

Vragen over autisme

15 april 2024
Door: MIJNLEUVEN
Voor de klasredactie werkten we deze keer samen met de derde- en vierdejaars uit OV 4 van Woudlucht. Ze kozen ervoor om te schrijven over hun opleidingsvorm omdat veel mensen daar eigenlijk niets over weten.

Tekst: Adam, Alexander, Luigi, Boris, Jaldert

WAT IS AUTISME?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waardoor het brein anders werkt, bv: meer prikkels binnenkrijgen, informatie niet goed filteren, kleine details bekijken. Ongeveer 1% van alle Belgen heeft autisme, dat zijn zo’n 100.000 mensen. Er bestaan veel verschillende vormen, maar er wordt gesproken over één spectrum, met de term autismespectrumstoornis, verkort ASS. De manier waarop er gekeken wordt naar mensen met ASS is doorheen de tijd veranderd. 

Vroeger werd er gesproken over typisch autistisch gedrag of over de autistische persoon. Er is echter niets typisch aan een autismespectrumstoornis. Sommigen vinden het belangrijk om bijvoorbeeld iedere ochtend op te staan om 7u00, anderen dan weer totaal niet. Kenners zeggen vaak: “Ken je één iemand met autisme, dan ken je één iemand met autisme.” Iedere autistische persoon is uniek.

KUNNEN JONGEREN MET AUTISME NAAR EEN GEWONE SCHOOL?

Er is een klein aanbod aan scholen voor leerlingen met autisme: in Vlaanderen zijn er slechts 140 middelbare scholen voor buitengewoon onderwijs, maar 4 van die scholen zijn in Leuven. Veel leerlingen met een autisme diagnose vinden dus geen plaats in het buitengewoon onderwijs of moeten elke dag heel ver reizen om op school te geraken. Leerlingen met autisme die geen plaats vinden in het buitengewoon onderwijs kunnen ook in het gewoon onderwijs studeren, maar dat loopt vaak moeilijk.

WAT IS OV4?

Opleidingsvorm 4 (OV4) is een van de vier soorten onderwijsvormen. Inhoudelijk is het zoals het gewone onderwijs want het leerplan van het regulier onderwijs wordt gevolgd. Wel wordt er meer gewerkt met onderwijs op maat en wordt er gekeken naar de individuele sterktes en zwaktes van iedere leerling. Zo krijgen onze leerlingen meer ondersteuning en kansen om hun talenten te ontplooien.

Autisme is niet echt een disabilty, eerder een special trait
- /

WAT ZIJN TYPISCHE KENMERKEN VAN OV4?

Typisch voor een OV4-klas zijn de kleinere klassen met maximaal 8 leerlingen. Zo is de klas veel stiller, wat helpt bij de prikkelverwerking. Er worden ook voldoende rustmomenten aangeboden. De overprikkelde leerling kan naar de chill-out gaan. Ze hebben ook een rustige klas zonder te veel prikkels zoals opvallende posters. Opvallend is dat de leerlingenbegeleiding meteen klaar staat voor jou. Naast de leerlingbegeleiding werkt er een coördinator die alles leidt en een psycholoog waar je terecht kan na een afspraak. In deze werking ligt de nadruk dan ook erg op het mentaal welzijn van de leerling.

Wij hebben leerlingen van het 3de en het 5de middelbaar geïnterviewd over de vooroordelen van autisme. Om te zien welke vooroordelen er waren en wat mensen er over dachten.

Tekst: Gitte, Lieselot, Jaan & Lester

Wat weet jij over autisme?

Leerling 1: “Ik weet dat het niet echt een disability is. Het is meer een special trait dat mensen hebben. Vaak is het een voordeel.”

Hoe zie je aan iemand dat die autisme heeft?

Leerling 2: “Niet eigenlijk, misschien alleen als die heel veel nood heeft aan structuur...”

Waar denkt je aan als je aan het BUSO denkt?

Leerling 3: “Ik denk dat er online wel een beeld is van BUSO, mensen die het uitlachen, maar ik doe dat niet.”

Hoe zou je reageren als een vriend of vriendin de diagnose autisme zou krijgen?

Leerling 4: “Dan zou ik niet weten hoe ik mij moet gedragen naar haar of naar hem. Als ik dat zelf had zou ik niet weten wat ik zou moeten doen."

Ken jij iemand met autisme? Wat vind jij daarvan?

Leerling 5: “De vriendin van mijn zus heeft autisme. Ik merk soms dat het niet altijd even makkelijk is om daar vrienden mee te zijn, maar dat wilt niet zeggen dat ze geen goeie vrienden kunnen zijn. Je leert ook hoe je daar mee moet omgaan.”

15 april 2024
Door: MIJNLEUVEN

Alex Van den Bosch

communicatie
0479 69 95 34