Samenleving
Mening

Leuven luistert naar de stem van klimaatjongeren

26 april 2023
Door: MIJNLEUVEN
Op 15 en 22 maart organiseerde MIJNLEUVEN de stem van klimaatjongeren. In twee sessies werden jongeren geïnformeerd en konden ze hun kritische vragen stellen aan het beleid.

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Natuurlijk roept dat bij heel veel mensen vragen op zoals “Is dat wel realistisch?” en “Hoe gaan we daar geraken?”. Daarom organiseerde MIJNLEUVEN twee sessies waar jongeren hun vragen konden stellen aan experts en politici en ze samen konden nadenken over de klimaattoekomst van Leuven. 

Tekst & foto's: Veronika Shvets

15 maart

Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen er vier experten aan het woord. Een van hen was Geert Vanhorenbeek. Hij werkt voor de dienst duurzaamheid en is ook betrokken bij het Leuvense klimaatplan. Geert legde ons uit dat Leuven 2030 de landbouw milieuvriendelijker wil maken en extra wil inzetten op vergroenen en ontharden. Het is volgens hem jammer genoeg niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen, waardoor er altijd compromissen gesloten moeten worden. Zo is en was er bijvoorbeeld veel commentaar bij het maken van nieuwe circulatieplannen met meer ruimte voor fietsers en groen, waardoor de originele plannen aangepast moesten worden. Volgens Geert is klimaatneutraal worden tegen 2030 vooral een mooi idee om naar te streven. Hij vergeleek het met de maanlanding: daar stelden ze soms ook overambitieuze doelen om ze niet altijd te halen, maar wel altijd harder te streven.  

De volgende deskundigen waren Gawein en Roman, van VVSG – een organisatie die zich bezig houdt met netwerken bouwen van en voor steden en gemeenten. Zij probeerden een antwoord te bieden op onze grootste vraag: “Wat kunnen wij doen?”. Volgens hen ligt het antwoord daarop vooral bij burgerparticipatie. Roman vertelde bijvoorbeeld over een project dat in Brussel elke dag burgers betrekt en er in slaagt om verschillende bevolkingsgroepen te bereiken. Niet simpel, want als je open oproepen lanceert krijg je vaak steeds dezelfde groep mensen die zich aanbieden. Daarom werken ze in Brussel met een soort loting-systeem. Uit Sint-Niklaas kwam er nog een ander interessant voorbeeld. Daar kregen leerlingen van het vijfde middelbaar 20.000 euro die ze mochten gebruiken om hun ideeën voor een milieuvriendelijkere stad te realiseren.

Ten slotte kwam Katrien van Leuven 2030 aan het woord. Ze vertelde ons over het belang van sponsors die we moeten aanmoedigen om in milieuvriendelijke energie te investeren. Daarnaast had ze het ook over huizen (ver)bouwen en zo veel mogelijk voorbereiden op de shift naar duurzame energiebronnen.

Met al deze info gingen we aan de slag om vragen te bedenken die we de volgende sessie aan de politici konden voorleggen. Er werden veel ideeën en problemen besproken, waaronder ook problemen die spijtig genoeg niet op lokaal niveau kunnen worden opgelost. 

22 maart

Een week later was het moment aangebroken om onze vragen en voorstellen af te vuren op twee lokale politici. Dirk Vansina, schepen van jeugd en openbare werken en David Dessers, schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid. Ze hadden elk hun eigen debattafel waar we samen met enkele beleidsmakers van Leuven 2030 mee konden aansluiten.              

Tijd voor het eerste onderwerp: ontharding. In beide groepen vonden de politici dat Leuven zich al goed inzette tegen ontharding. Leuven doet mee aan het kampioenschap tegelwippen en moedigt alle burgers aan om asfalt open te breken. Toch ontkenden ze niet dat het vaak moeilijk loopt zoals bijvoorbeeld bij de heraanleg van het Martelarenplein of het Herbert Hooverplein. Dirk Vansina vertelde dat de stad niet alle terreinen kan beïnvloeden en dat “zoeken naar evenwicht” de enige mogelijkheid is. Verder ging het ook nog over fietspaden, duurzame mode in de kijker zetten en sensibilisering. Ondanks dat er veel gepraat werd, hadden we het gevoel dat we nog niet uitgepraat waren. Gelukkig steunen de politici de kritische blik van de jonge generatie en kunnen er in de toekomst meer events als deze georganiseerd worden. 

Klimaatraad

Het belangrijkste dat uit dit hele traject is gekomen, is de beslissing om een klimaatraad te starten. Samen met de jongeren van Youth for Climate Leuven zal MIJNLEUVEN een jongerenraad bijeenbrengen die rechtstreeks in gesprek zal gaan met het Leuvense klimaatbeleid. Blijf MIJNLEUVEN dus zeker volgen als je daarvan op de hoogte wil blijven!  

26 april 2023
Door: MIJNLEUVEN

Jelena Van Meerbeek

de villa, artistieke expressie, beleidsparticipatie
016 27 28 22