Samenleving

Kansarmoede

22 april 2016
Door: MIJNLEUVEN
Samen vechten tegen financiële en sociale uitsluiting

Armoede is en blijft een hot topic. Zeker als je weet dat 12 procent van de Vlaamse kinderen en jongeren in een gezin leeft dat moet rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat wil zeggen dat 150.000 kinderen en jongeren een verhoogd risico lopen op armoede. Gelukkig zijn er acties zoals de Dag van Verzet tegen Armoede en zetten verschillende organisaties en vrijwilligers het thema extra in de verf in een poging de armoede uit de wereld te helpen. Maar hoe zit dat eigenlijk met de armoede in Leuven? En wat zijn de opties als je nood hebt aan extra ondersteuning? mijnLeuven ging voor antwoorden langs bij schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden.

Niemand kiest ervoor om in armoede te leven.

In Leuven wordt 13 tot 15 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. “De cijfers voor Leuven bewijzen dat er iedere dag nog inspanningen nodig zijn om kinderen en gezinnen te ondersteunen. Niemand kiest ervoor om in armoede te leven. Daarom moeten we als samenleving de mensen die het moeilijk hebben begeleiden”, zegt Bieke Verlinden.
Het gaat hier voor alle duidelijkheid om kansarmoede, iets wat veel verder gaat dan alleen een gebrek aan geld. Het draait ook om de sociale uitsluiting die vaak gepaard gaat met iemands financiële toestand. Kwaliteitsvolle kinderopvang, een woning die groot genoeg is, kunnen meedraaien met het onderwijs... Dat zijn allemaal dingen die erg belangrijk zijn. Daarom ontwikkelde Kind en Gezin een meetsysteem dat rekening houdt met al die factoren. Zo kan kansarmoede in Vlaanderen overal op dezelfde manier in kaart gebracht worden. In vergelijking met andere steden zit Leuven in de middenmoot. In Brussel, Antwerpen en Gent ligt het armoedecijfer hoger, terwijl dat cijfer in Brugge en Hasselt lager ligt. Grotere steden hebben dan ook grotere concentraties van werkloosheid. In Leuven zien we bijvoorbeeld dat het armoedecijfer hoger ligt in het centrum van de stad, dan de omliggende gemeenten. Dat komt omdat er in het centrum meer gezinnen in kleinere woningen of appartementen wonen”, aldus Bieke.

GENERATIEARMOEDE
Jongeren die opgroeien in armoede lopen heel wat risico’s. De gevolgen daarvan laten soms generaties lang hun sporen na. Bieke: “Iemand die in armoede opgroeit, leeft niet alleen minder lang, hij of zij loopt ook een groter risico om geen diploma te behalen. En wie geen diploma heeft, zal veel beperkter zijn bij het vinden van een job. En al zeker bij het vinden van een goedbetaalde job. We spreken daarom vaak van ‘generatiearmoede’. De kinderen van iemand die zijn of haar hele leven al in armoede leeft, groeien ook op in armoede. Daarom is het belangrijk om kinderen van bij het begin gelijke kansen te geven.”

Gelukkig zijn er verschillende organisaties en vrijwilligers die extra ondersteuning bieden. Mensen die in armoede leven kunnen bijvoorbeeld altijd terecht bij het OCMW, het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Daar kunnen ze dan rekenen op financiële ondersteuning. “Mensen kunnen bij het OCMW aankloppen voor een leefloon en kunnen er ook beroep doen op materiële hulp. Zo kunnen ze bv. kleding of maaltijden krijgen en kunnen ze er terecht voor een klusjesdienst of medische hulp. Maar het OCMW is niet de enige plek waar je terecht kan. Er zijn in veel steden en gemeenten ook buurtcentra waar je naartoe kan als je ondersteuning nodig hebt. Die buurtcentra vind je vaak in kwetsbare buurten en bieden een plek waar mensen naartoe kunnen voor een babbel, een gezonde maaltijd, de krant...”. Stad Leuven organiseert o.a. het buurtcentrum en kinderwerking De Kettekeet in Sint-Maartensdal, buurtcentrum Mannenstraat en Wilsele-Dorp. Maar er zijn ook heel wat privéinitiatieven zoals Buurtwerk Casablanca en Buurthuis ’t Lampeke, met een eigen kinderwerking (Fabota) en jongerenwerking (Den Tube). Zij krijgen hiervoor subsidies van de stad.

Bieke: “Ondanks alle initiatieven zijn er jammer genoeg toch nog altijd mensen die door de mazen van het net glippen. Daarom is het belangrijk om bepaalde steun automatisch te laten verlopen. Zonder alle administratie die erbij komt kijken. Zo zou een studiebeurs bv. automatisch toegekend kunnen worden bij een student die onder een bepaalde inkomensgrens valt. Die automatisering gebeurt vandaag de dag nog niet genoeg.”

LUISTEREND OOR
Niet alleen organisaties zoals het OCMW of de buurtcentra kunnen hun steentje bijdragen. Ook wij, als individu, kunnen mensen die in armoede leven helpen. “Ik denk dat het voor iemand in armoede al veel betekent om bij iemand zijn of haar verhaal te kunnen doen en een luisterend oor te vinden. Beter nog: dat hij of zij erbij hoort en niet anders bekeken wordt. Die integratie is erg belangrijk. We moeten proberen om vooral naar de kwaliteiten van de mensen te kijken en hen daar ook op aanspreken”, laat Bieke weten. “Verder kan iedereen die wil ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties die werken met mensen in armoede. De kinderwerkingen van de buurcentra zoeken bijvoorbeeld vaak nog vrijwilligers. Wie liever materiële steun biedt, kan dat doen via bv. Kirikou, een nieuw project van stad Leuven dat materiaal voor baby’s en kinderen verzamelt en nadien schenkt aan gezinnen die het goed kunnen gebruiken.”

Interessante adressen

OCMW LEUVEN
Andreas Vesaliusstraat 47, Leuven
www.ocmw-leuven.be

BUURTWERK ’T LAMPEKE
Ridderstraat 147, Leuven,
www.lampeke.be

BUURTCENTRA LEUVEN
Buurtcentrum Mannenstraat,
Groefstraat 2, Leuven
Buurtcentrum Sint-Maartensdal, Kinderwerking De Kettekeet,
Rijdende Artillerielaan 6, Leuven
Buurtcentrum Wilsele-Dorp,
Schorenshof 13, Wilsele
www.leuven.be/buurtwerk

BUURTWERK CASABLANCA
Prins Regentplein 34, Kessel-Lo

CAW OOST-BRABANT
Redingenstraat 6, Leuven,
www.cawoostbrabant.be

DE RUIMTEVAART
Valkerijgang 26, Leuven,
www.deruimtevaart.be

22 april 2016
Door: MIJNLEUVEN