Het ABC van Kabinet J

Het ABC van Kabinet J

26 april 2016
Door: MIJNLEUVEN
De J staat voor ‘jeugd’. Maar wat heeft een kabinet precies met de Leuvense jeugd te maken? mijnLeuven ging ten rade bij Bo Peeters (24) en Mathilde De Strooper (16). Zij leggen het ABC van Kabinet J in klare taal uit.

Bo: “Als Jongerenadviesraad willen we de stem van Leuvense jongeren tot bij het stadsbestuur krijgen. Kabinet J onderscheidt zich van andere adviesraden door de adviezen kort en krachtig te formuleren. Dat is belangrijk voor de jongeren: want de adviezen gaan over zaken die hen aanbelangen en waar zij hebben over meegedacht. Reden te meer om de adviezen ook leuk in te kleden.”

Hoe doen jullie dat?
Bo
: “Ons advies over verkeersveiligheid hebben we op een 'fietshanger' geschreven. Daarop stond een verkeerslicht: bij het rode licht stonden zaken die slecht waren in de stad, bij oranje zaken die beter konden en bij het groene licht dingen die al goed waren. Die fietshangers zijn we aan fietsen bij scholen gaan hangen. Met enkele schepenen zijn we ook gaan wandelen langs veilige en minder veilige plekken in Leuven.”
Mathilde: “In het vorige mijnLeuven-magazine is ook een advies over buitenruimte verschenen.”

Wat hebben jullie adviezen al teweeggebracht?
Bo
: "Onze adviezen zetten heel wat in beweging in de stad. Na ons advies over verkeersveiligheid zijn we door De Lijn uitgenodigd om te luisteren naar onze mening. Onze voorstellen en ideeën werden ook meegenomen in de plannen voor een autoluwe binnenstad."
Mathilde: "Habitat is een antwoord op ons advies over jongerenevenementen in Leuven. In de toekomst hopen we met onze adviezen stap voor stap van Leuven een echte jongerenstad te maken."

Hoe kunnen jongeren mee nadenken over de adviezen die jullie geven aan de stad?
Mathilde
: “Dat kan op verschillende manieren. Als een jongere een probleem ondervindt met iets wat zich in de stad afspeelt of een idee heeft voor verbetering, dan kan de jongere ons contacteren via onze Facebookpagina, via e-mail, of ons gewoon aanspreken.”
Bo: “Op feestjes, bijvoorbeeld Habitat, stappen we steeds naar de jongeren toe om hun mening over bepaalde thema’s te weten te komen. Met z’n allen (we zijn met 15) trekken we ook de straat op en spreken we jongeren aan met concrete vragen.”
Mathilde: “Zo komen we te weten wat de Leuvense jeugd denkt over ideeën die wij eerder al op tafel hebben gelegd.”
Bo: “Omdat de samenstelling van Kabinet J heel divers is, komen we zelf al tot heel wat interessante ideeën. Maar het is nodig om onze mening te nuanceren en representatief te maken voor de Leuvense jeugd. De bevragingen zorgen ervoor dat wij een juister beeld hebben van het vastgestelde probleem en mogelijke oplossingen.”

We hopen met onze adviezen van Leuven echt een jongerenstad te maken.
- Mathilde

Wat komt er nog kijken bij het schrijven van een advies?
Bo
: “Regelmatig vergaderen en brainstormen wij om tot thema’s te komen. Over de thema’s waar we zelf niet veel over weten, komt er wel eens een expert praten.”

Bij wie komen jullie adviezen terecht?
Bo
: “Bij de schepen van Jeugd, Dirk Vansina. Hij leest onze adviezen en reageert daarop. Omdat hij vaak reageert in de vorm van een videoboodschap, kunnen we zijn reactie op onze Facebookpagina posten. Daardoor weten jongeren wie hen vertegenwoordigt binnen het stadsbestuur. Ze worden dan opnieuw betrokken bij de veranderingen in Leuven die op til zijn.”
Mathilde: “Dat is volgens mij het leuke aan deel uit te maken van Kabinet J. Als jongere word je erbij betrokken: Leuven wordt een beetje meer jouw stad dan de stad waar je naar school gaat of komt winkelen.

Wat gebeurt er nadat een advies opgepikt is?
Bo
: “Dan is het vaak wachten. Politiek gaat vaak traag: het advies moet passeren langs verschillende mensen vooraleer het tot uitvoering komt. Je hebt als kabinet J’er dus wel wat geduld nodig (lacht).”
Mathilde: “Maar als je geduldig bent, is het resultaat des te mooier.”
Bo: “Meer concreet zullen er binnenkort bijvoorbeeld enkele fietsstraten bijkomen, zodat het mogelijk is om zonder al te veel kleerscheuren Leuven te doorkruisen.”

Wat heeft Kabinet J jullie tot nu toe gebracht?
Bo: “Tijdens mijn studies heb ik veel geleerd over politiek, maar veel van wat er in de praktijk bij komt kijken, vind je niet terug in je studieboeken. Die dingen – het zijn er duizend-en-één – leer ik nu.”
Mathilde: “Ik heb geleerd dat het heel zinvol is om je blik te verruimen. Om je eigen mening te durven loslaten en iemand anders zijn of haar perspectief in overweging te nemen. Zo kom je volgens mij tot een beter resultaat. Er kruipt veel tijd in het samenbrengen van expertise rond een thema, onze meningen en vooral de mening van Leuvense jongeren. Maar met een goede portie goesting is dat vooral heel leuk om te mogen meemaken.”

Meer weten over Kabinet J of zelf meedoen? Houd goed je ogen open als je op straat loopt of het internet afstruint!
www.facebook.com/kabinetj

26 april 2016
Door: MIJNLEUVEN