Cultuur
Jonge doeners

Ambassadeurs van de nacht

29 mei 2019
Door: MIJNLEUVEN
Zestien Leuvense jongeren willen de infrastructuur én perceptie van het Leuvens nachtleven verbeteren

Over het Leuvense nachtleven valt veel te zeggen. Positieve dingen, maar vaak ook negatieve dingen. Vanuit het idee dat jongeren beter dan wie ook weten wat jongeren verwachten van het nachtleven, bundelden 16 jongens en meisjes de krachten. Allemaal met een specifiek idee over een diverse nachtcultuur dat naar eigen zeggen meer mag doorgedrukt worden naar het beleid. Als ambassadeurs van de nacht werken ze aan een nachtplan voor de toekomst.
Tekst: Esther De Leebeeck / Foto’s: Masja Dolya

Alexander (20), Lukas (19) en Simon (24), drie van de zestien ambassadeurs die onder de naam Nachtplan naar buiten treden, vonden ruimte in hun drukke agenda om hun visie en plannen uit de doeken te doen.

Vertel eens, hoe kwam jullie collectief tot stand?
Alexander:
“Onze groep kwam er door de steeds terugkerende vraag naar jongerenruimte. MIJNLEUVEN vond het essentieel om in te spelen op die nood, maar wilde jongeren vooral aansporen om er zelf mee aan de slag te gaan. Daarom werd onder de naam Nachtplan een oproep gelanceerd. Lukas en ik zijn aangesloten bij Fabrik, een organisatie die ruimte wil creëren voor jongerencultuur. Vanuit die insteek kwam de oproep ook bij ons terecht. Uiteraard was de interesse groot om mee aan het stuur te staan van Nachtplan.”
Simon: “Ik stapte mee in het collectief omdat ik zelf vaak evenementen organiseer en steeds opnieuw de nood aan ruimte ondervind. Gelukkig is er ondertussen al Stelplaats. Maar stelplaats alleen kan de grote nood aan nachtcultuur niet opvangen. Met Nachtplan willen we het probleem bij de basis aanpakken en op een goed onderbouwde manier oplossingen aanreiken.”

Met Nachtplan willen we de Leuvense nacht opnieuw stem geven en willen we strijden voor een kwalitatieve, diverse én veilige nachtcultuur voor iedereen
- Lukas

Wat willen jullie met Nachtplan bereiken?
Lukas:
“Met Nachtplan willen we de Leuvense nacht opnieuw stem geven en willen we strijden voor een kwalitatieve, diverse én veilige nachtcultuur voor iedereen.”
Alexander:
“Nu merken we vooral dat het aanbod in functie is van studenten en dat de perceptie en het imago van die nachtcultuur sterk gelinkt is aan de studentencultuur. Dat negatieve imago heeft gevolgen voor Leuvense jongeren omdat ze over dezelfde kam geschoren worden en daardoor minder kansen mijn. Bovendien zijn de locaties die wél ter beschikking zijn, zoals de Rumba of de Social Club, eigenlijk niet van een hoge standaard.”
Simon: “Puur de infrastructuur dan. De zaal en de geluidssystemen zijn vaak niet geweldig en de organisatie is beperkt. Stelplaats was al meer doordacht en een goed initiatief. Omdat een goede infrastructuur heel belangrijk is, willen we daar vanuit Nachtplan sterk op inzetten. Ook willen we sterk werken aan de perceptie en het imago van nachtleven in het algemeen.”
Alexander: “Als laatste streven we naar meer dialoog met de grote spelers, zodat er samen op een constructieve manier gewerkt kan worden aan een betere aanpak. Als jongeren nu naar de KULeuven of de stad stappen met de vraag naar nieuwe locaties, subsidies of ondersteuning, merken we dat er wat neerbuigend gedaan wordt. Da’s jammer.”

We stelden een manifest op waarin we aanhalen wat voor ons essentieel is om het Leuvense nachtleven op een goede manier aan te pakken.
- Simon

Hoe pakken jullie alles concreet aan?
Lukas: “Om ervoor te zorgen dat we allemaal op één lijn zitten en dat we gestructureerd te werk gaan, komen we wekelijks op vrijdag samen. En als het nodig is, plannen we ook extra vergaderingen op dinsdag. Onze eerste samenkomst was in januari. Toen vergaderden we vooral om de problemen op tafel te leggen en te bekijken hoe we ermee aan de slag konden. Ondertussen hebben we die problemen kunnen omzetten naar een manifest waarin we aanhalen wat voor ons essentieel is om het Leuvense nachtleven op een goede manier aan te pakken.”
Simon: “De volgende stap is dat manifest voorleggen aan de buitenwereld en de punten die erin staan op een duidelijke manier onder de aandacht te brengen. Om zo de dialoog aan te gaan.”

Ik zit hier nu met drie jongens aan tafel. Is het nachtleven iets wat vooral bij jongens leeft?
Lukas: “Er zijn ook drie meisjes die zich engageerden om Nachtplan mee uit te werken. Maar we kunnen wel stellen dat het gewicht vooral bij de jongens ligt (lacht).”

Wat zien jullie als de grootste uitdaging?
Simon: “Die diversiteit binnen de Leuvense nachtcultuur. Er moeten meer en gevarieerdere plekken zijn waar je als feestvierder en organisator naartoe kan. Nog niet zolang geleden zaten we samen met burgemeester Ridouani om de punten van ons plan op tafel te leggen. In dat gesprek liet de burgemeester weten dat hij op een vrijdagnacht met de politie op stap was gegaan en zelf ondervonden had dat het nachtleven voor verbetering vatbaar is. Je ziet ’s avonds en ’s nachts vooral groepjes jongeren op straat die goedkoop bier uit de nachtwinkel drinken. Dat creëert een slecht imago. Maar als er betere locaties en evenementen zijn, vermijd je zo’n situaties. Om daarvoor te zorgen willen we graag steun en

We hebben doordacht gewerkt, waardoor we nu heel concreet kunnen bespreken waar de knelpunten én de mogelijkheden liggen
- Alexander

Wat zijn de eerstvolgende stappen?
Alexander: “Om te beginnen willen we in gesprek gaan met de KULeuven en de stad zodat we een goede vertrouwensband creëren. Daarom vinden we het heel belangrijk dat we doordacht te werk gaan. Dat we een goed kader schappen en heel concreet kunnen bespreken waar de knelpunten liggen en waar wij mogelijke oplossingen zien.”
Simon: “Op 15 mei plannen we ons eerste belangrijke evenement: een inspirerende avond waar we ook ons manifest op tafel smijten. Voor dat event nodigden we grote namen uit met een duidelijke visie op nachtcultuur, zoals Lutz Leichsenring, een Duitser die aan het hoofd staat van de Berlin Club Commission. Die club commissie kan je zien als een groot Nachtplan in Berlijn. Een interessant verhaal die geprojecteerd kan worden naar bv. Leuven.
Lukas: “15 mei moet vooral een moment zijn waarop iedereen die de Leuvense nacht een warm hart toedraagt zich verenigt. Om zo gewicht in de schaal te werpen en verandering mogelijk te maken. Feestgangers, organisatoren, dj’s, uitbaters, bewoners, beleidsmaker… Iedereen moet zich aangesproken voelen. Hoe meer mensen, hoe sterker het signaal”
Simon: “En ook nadien liggen er nog plannen op tafel. Zo zijn we bezig met onderhandelingen om clubexperimenten te realiseren in een aantal leegstaande panden. Meer daarover dit najaar (lacht).”
Alexander: “Sowieso is 15 mei voor ons een hoogtepunt, en tegelijkertijd ook de start van een Leuvense nachtcultuur waar iedereen beter van wordt.”


Op de hoogte blijven van Nachtplan? www.facebook.com/nachtplanmijnleuven

29 mei 2019
Door: MIJNLEUVEN

Sabine Tonet

jeugdruimte
016 27 28 56