Samenleving
Mening

Advies 8: meer contact tussen de Leuvense politie en jongeren

8 mei 2019
Door: MIJNLEUVEN
Kabinet J onderzocht de relatie tussen politie en jongeren in Leuven

De band tussen de Leuvense jongeren en de politie is een topic dat steeds vaker de kop op steekt bij jongeren. Daarom trok Kabinet J de afgelopen maanden op pad om te onderzoeken of de band met de politie echt zo verslechterd is en of dit idee al dan niet leeft bij alle Leuvense jongeren. Zo sprak Kabinet J onder andere met jongeren uit De Wijnpers, het Sint-Pieterscollege en bezoekers van Nacht in STELPLAATS. Uit meer dan 300 verzamelde meningen vloeide een advies voort met vier duidelijke en constructieve aanbevelingen

1. Kabinet J beveelt een ‘jongerenflik’ aan, specifiek voor Leuvense jongeren.
Een jongerenflik, of meerdere, aanstellen voor Leuvense jongeren; net zoals er een studentenflik is voor de studenten. Deze 'jongerenflik' is een vast aanspreekpunt voor jongeren, iemand waarvan ze duidelijk weten dat ze er terecht kunnen. Dit kan een agent zijn die zich per regio kenbaar maakt in de scholen op een informele en persoonlijke manier. Op die manier leren veel jongeren deze persoon en de werking van de politie beter kennen en worden misverstanden op voorhand uit de weg geruimd. Ze bevelen ook aan om ‘s avonds meer te voet te patrouilleren zodat jongeren sneller op de politie durven toestappen.

2. Kabinet J beveelt meer ontmoeting aan tussen jongeren en politie.
Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen jongeren en de politie. Dit omdat er vaak weinig contact is tussen beide leefwerelden. Jongeren en politie kennen elkaar te weinig en kijken daarom vaak met vooroordelen naar elkaar. Uit ervaring is te merken dat de relatie tussen politie en jongeren verbetert wanneer er activiteiten worden georganiseerd waar jongeren en politie op een informele wijze in contact komen met elkaar, zoals bij Casablanca goes Casablanca. Dit kan vooroordelen langs beide kanten wegwerken.

3. Kabinet J beveelt minder beboeting aan en meer informeren en sensibiliseren.
Heel wat jongeren komen enkel in contact komen met de politie bij het uitschrijven van een boete. Voor bijvoorbeeld ontbrekende fietslichten, in de verkeerde richting fietsen (circulatieplan), GASboetes,… Dit geeft het gevoel dat de politie er enkel is om te controleren.
Daarom is het belangrijk om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. De politie kan op school of in de openbare ruimtes acties ondernemen. Denk maar aan het uitdelen van fietslichtjes of extra toelichting van het circulatieplan in de schoolomgeving. Direct een goede taak voor de 'jongerenflik' die zo meteen nieuwe banden kan smeden en interactie kan opzoeken met de jongeren.

4. Kabinet J beveelt aan om blijvend in te zetten op veiligheid.
jongeren associëren politie met veiligheid. Ze voelen zich veiliger wanneer er politie aanwezig is in het straatbeeld en in het verkeer. Daarom blijft het belangrijk dat politie aanwezig is in de stad.

We raden de aanstelling van een 'jongerenflik' aan die als een vast aanspreekpunt voor Leuvense jongeren moet dienen

Kabinet J pakt het aan.
Kabinet J zat met de politie rond te tafel om het advies voor te stellen en om samen te bekijken hoe het allemaal nog wat beter kan. Het doel? Opnieuw een brug bouwen tussen Leuvense jongeren en de politie. Stap twee in dit verhaal is het organiseren van een activiteit voor jongeren en politie waarbij ze op een informele manier met elkaar in contact komen. Kabinet J gaat samen met de politie aan de slag om dit te organiseren.

We drinken écht zoveel koffie
Een kort verslag van het gesprek met de politie.

Als politie vinden we het belangrijk dat iedereen tevreden is, dat de stad leefbaar en veilig is. We zoeken steeds een gulden middenweg en proberen rekening te houden met ieders noden en wensen. Politiewerk is maatwerk en geen enkele dag is hetzelfde. Daarom willen we mee inzetten om de drempel om naar ons toe te stappen te verlagen. Dit kan met initiatieven waarbij jongeren en politie dichter bij elkaar worden gebracht zoals bijvoorbeeld bij Casablanca goed Casablanca.

We zijn het idee om een jongerenflik te installeren ook zeer genegen. Het concept van een studentflik werkt, dus we willen de piste van een jongerenflik zeker bekijken. Wij zien dit vooral als een en-en verhaal. Agenten die per regio of per school zich kenbaar maken als jongerenflik en daarbovenop één iemand die hét gezicht wordt zodat we via verschillende kanalen jongeren kunnen bereiken. We willen daar dus zeker mee over nadenken, samen met Kabinet J.

Als politie willen we ook pleiten voor wederzijds respect. Er zijn inderdaad vooroordelen, maar het is aan ons en aan de jongeren om daarmee aan de slag te gaan. Door het contact te bevorderen kunnen we die vooroordelen zeker al voor een stuk uit de wereld helpen. Daarom willen we ook hier weer, samen met Kabinet J, aan de slag om zo’n informeel contactmoment te organiseren. Maar we willen ook blijvend in gesprek gaan met jongeren en overlegmomenten organiseren om de band te versterken.

8 mei 2019
Door: MIJNLEUVEN

Riena Exelmans

project- & concertondersteuning, welzijn, API
016 27 28 54