Advies 2: Verkeersveiligheid in Leuven

25 april 2016
Door: Kabinet J
Kabinet J trekt aan de alarmbel over de verkeersveiligheid in onze stad.​

Om ergens te geraken, moet je je verplaatsen. En dat doen jongeren vaak met de fiets of te voet. Maar in de stad rijden ook bussen en auto’s. Iedereen verplaatst zich in de stad op zijn manier, maar zijn al die vervoersmiddelen kriskras door elkaar in de stad wel zo veilig? Kabinet J en de Leuvense jongeren trekken aan de alarmbel over de verkeersveiligheid in onze stad.

Dit advies kwam tot stand door enerzijds gesprekken te voeren met de schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies en de secretaris van de Fietsersbond Leuven, Erik Daems. Zo kregen we zicht op het huidige beleid van de stad. Anderzijds bevroegen we natuurlijk ook de Leuvense jongeren. In een eerste fase trokken we met een kaart van Leuven naar het Martelarenplein, Speelplaatsrock van het Sint-Pieterscollege en Levensloop. Daar konden jongeren een verkeersonveilige plek in de stad aanduiden met een duimspijker. Daarnaast konden jongeren hun mening geven over verkeersonveilige situaties door deel te nemen aan de selfie-wedstrijd. Op Speelplaatsrock en Levensloop konden jongeren ook op een tekstballon hun meest verkeersonveilige plek opschrijven en ermee op foto gaan.

In de tweede fase kozen we op basis van de verzamelde informatie twee Leuvense plekken die vatbaar zijn voor verbetering, het Rector De Somerplein (met de Bondgenotenlaan erbij) en het Pater Damiaanplein. Met een kaart van deze pleinen, mogelijke oplossingen en ruimte voor eigen ideeën vroegen op deze plaatsen aan jongeren hoe zij de weginfrastructuur zouden wijzigen om het er verkeersveiliger te maken.

Enkele tendensen

Tijdens de acties kwamen we te weten welke plaatsen jongeren verkeersonveilig vinden, als ook de ervaringen van jongeren in het verkeer kwamen naar boven. Uit al deze verhalen en opmerkingen filterden we enkele tendensen, zowel positieve als iets minder fijne zaken die vaak vermeld werden.

Ten eerste is zowat iedereen tevreden met de zone 30-regel doorheen de stad. Het trager rijden geeft fietsers en voetgangers een veiliger gevoel dan op plaatsen waar sneller gereden mag worden. Toch willen we ook enkele kanttekeningen maken bij sommige gevolgen van deze maatregel, zoals het “verdwijnen” van zebrapaden. Bij de Leuvense jongeren is er een grote vraag naar meer zebrapaden om veilig te kunnen oversteken. En om in de sfeer van paden te blijven, ook naar fietspaden is er een grote vraag. We willen meer fietspaden die breed genoeg, puttenvrij en makkelijk op- en afrijdbaar zijn.

Bij de Leuvense jongeren is er een grote vraag naar meer zebrapaden om veilig te kunnen oversteken. En om in de sfeer van paden te blijven, ook naar fietspaden is er een grote vraag.

Hoewel we de zone 30-regel met gejuich onthalen, zijn we niet zo enthousiast over het principe van georganiseerde chaos, zoals aan het station. Meneer Daems (Fietsersbond Leuven) legt het kort en krachtig in ons gesprek uit: “voor georganiseerde chaos is er ruimte nodig”. En die ruimte ontbreekt volgens ons in de gehele as station – Bondgenotenlaan – Rector De Somerplein – Dirk Boutslaan. Veel van de plaatsen die als verkeersonveilig aangevoeld worden door jongeren liggen op deze as.

Vooral het station steekt er in negatieve zin met kop en schouders boven uit. Alle verschillende vervoersmiddelen (bus, auto, fiets, te voet) gebruiken dezelfde beperkte ruimte en het is het niet duidelijk wie waar hoort. Dit komt onder andere door het ontbreken van wegmarkeringen zoals fiets-, zebrapaden en rijvakken. Op de Bondgenotenlaan ergeren we ons aan vrachtwagens die her en der staan om te laden en lossen, auto’s die op sommige plaatsen nog doorrijden… Het zijn maar enkele redenen waarom we ons er niet veilig voelen. De meest opgegeven reden is echter de combinatie van de vele bussen en te weinig plaats om er veilig te kunnen fietsen en oversteken.

Vele Leuvense jongeren voelen zich eveneens niet veilig aan hun schoolpoort, vooral bij het begin- en einduur van de scholen wanneer er plots heel veel verkeer is. Daarnaast vinden we ook het oversteken van de ring gevaarlijk. Tot slot vragen we ons af waarom fietsers in zoveel éénrichtingstraten niet langs beide kanten zouden mogen fietsen. We beseffen dat straten vaak te smal zijn, onder andere door geparkeerde auto’s.

Verkeersonveilige plaatsen

• Station: chaos want alle vervoersmiddelen komen er samen en rijden door elkaar, geen wegmarkering

• Dirk Boutslaan & Mathieu De Layensplein: te veel bussen, gevaarlijke bochten

• Geldenaaksebaan: uitgang SALCO, te smal

• Schapenstraat: te smal, moeilijke overgang naar Naamsepoort

• Naamsesteenweg: uitgang Heilig Hart Instituut, niet afgescheiden fietspad

• Blijde Inkomststraat: te smal fietspad, éénrichting

• Kapucijnenvoer: te smal

• Brusselsestraat: veel te smal, te veel bussen

• Grote Markt: chaos door bussen

• Tervuursesteenweg: geen fietspad, te smal, te druk, laden en lossen

• Parkpoort, Tiensepoort, Naamsepoort: moeilijk over te steken

• ….

Onze oplossingen

Aangezien we uit al deze verkeersonveilige plaatsen een selectie moesten maken voor de tweede fase van onze actie, kozen we het Pater Damiaanplein en het Rector De Somerplein met de Bongenotenlaan in het verlengde om verder te onderzoeken. Op beide plekken konden jongeren aangeven hoe ze er de verkeersveiligheid zouden verhogen.

Uit al deze verkeersonveilige plaatsen kozen we het Pater Damiaanplein en het Rector De Somerplein met de Bondgenotenlaan in het verlengde om verder te onderzoeken.

Het Pater Damiaanplein zouden we het liefst in een autoluwe zone zien veranderen. We beseffen dat de inwoners nog aan hun huis moeten geraken, maar we zien het liefst de parkeerplaatsen verplaatst worden, weg van het plein zelf. Verder pleiten we voor eenzebrapad aan het begin van de Parijsstraat (te vertrekken vanuit het Damiaanplein, zie bolletjes op foto) en de uitbreiding van het stukje fietsstraat naar heel de Parijsstraat. We hopen dat de volledige weg rood wordt gemaakt, zodanig dat het voor alle weggebruikers duidelijk is dat deze straat een fietsstraat is. Tenslotte zouden we het handig vinden mocht er bij het begin- en einduur van de scholen een verkeersleider het verkeer regelen op de hoek Parijsstraat – Pater Damiaanplein.

Voor het Rector De Somerplein en de Bondgenotenlaan zijn we kort maar krachtig: fiets- en zebrapaden graag! Het liefst zouden we een zebrapad zien op het Rector De Somerplein tussen de Grote Markt en de trappen van de fietsenstalling. Op deze plek zijn ook al speciale stenen voor slechtziende mensen om veilig over te steken maar helaas geen zebrapad. Om veiliger vanuit de Bondgenotenlaan aan het station en de bushaltes te raken, zouden we eveneens graag via een zebrapad kunnen oversteken. Tenslotte vragen we fietspaden in de Bondgenotenlaan. Het liefst mooi afgeschermd van de bussen of misschien zelfs een fietsstraat! Vooral tijdens de drukke momenten (voor en na school) zou dit een meerwaarde zijn.

Conclusie

Fietsers, wandelaars, bussen, auto’s,… Ze zijn allemaal aanwezig in de stad en de mix ervan maakt het verkeersonveilig. Kabinet J en Leuvense jongeren dachten na over verkeersveiligheid in de stad en somden een heel aantal plaatsen op waar we ons vaak onveilig voelen. Over de zone 30 die in de binnenstad geldt, zijn we allemaal tevreden. Van de georganiseerde chaos-theorie aan het station ervaren wij in de praktijk vooral de chaos en minder het georganiseerde aspect. Bovendien voelen we ons niet altijd even veilig op de ring of aan onze eigen schoolpoort. Onze grootste vragen houden dan ook verband met structuur aanbrengen op straat, namelijk met fiets- en zebrapaden.

Concreet vragen we een fietspad doorheen de Bondgenotenlaan, de hele Parijsstraat als fietsstraat en zebrapaden aan het Rector De Somerplein, het Martelarenplein en het einde van de Parijsstraat.

Bekijk hier de reactie van schepen van jeugd Dirk Vansina en schepen van openbare werken Dirk Robbeets:

25 april 2016
Door: Kabinet J