Samenleving
Mening

7 jonge politici over wat zij willen veranderen voor de Leuvense jongeren

12 oktober 2018
Door: MIJNLEUVEN
Zondag 14 oktober wordt er gestemd, hoe zit het met de standpunten over Leuven als jongerenstad?

Op 14 oktober wordt elke meerderjarige Leuvenaar verwacht een stem uit te brengen. Tussen de talloze politici waaruit we op die dag kiezen, zit ook heel wat jong geweld. mijnLeuven zocht van zeven Leuvense politieke partijen de jongste partijleden op en vroeg hen wat zij willen veranderen voor jongeren. Van meer veiligheid in het uitgaansleven tot een ontmoetingsplek in de buurt van het station, lees snel verder en ontdek welke plannen deze Leuvenaars willen verwezenlijken in onze stad.
Tekst: mijnLeuven // Foto's: Bavo Nys

Zoë Debbaut - CD&V
19 jaar, studeert politieke en sociale wetenschappen

Waar sta jij voor?
“Mijn partij en ik werken aan een gedreven Leuven. Dat is een stad waar er enerzijds voldoende ruimte is om jezelf te zijn en jezelf te ontplooien en waar we anderzijds écht voor elkaar zorgen. Voor jongeren denk ik aan mogelijkheden tot kunst, zoals graffiti, in het straatbeeld en leuke evenementen zoals BURn Festival. Maar bijvoorbeeld ook aan voorleesinitiatieven van ’t Lampeke. Zo creëren we een unieke dynamiek in de stad.”

Wat onderscheidt je van anderen?
“De ideologie van onze partij vertrekt vanuit de idee dat iedereen uniek is en in verbinding staat met elkaar. Wij denken dus niet enkel vanuit het belang van één persoon of vanuit het belang van de groep, maar gaan op zoek naar ontplooiing in verbinding. Denk bijvoorbeeld aan speelstraten waarbij buren elkaar leren kennen en samen dingen verwezenlijken.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Ik heb zelf fantastische ervaringen gehad met de leerlingenraad en zou het dus geweldig vinden als Kabinet J weer wordt opgestart. Het is belangrijk dat jongeren meedoen en kunnen vertellen wat ze verlangen, want wij weten natuurlijk het beste wat jongeren denken en belangrijk vinden. Voor een volwassene is het moeilijker om zich in te leven. Leuven is ook een oude stad, maar we gaan er de slimste stad van maken! Dat je je fiets kunt terug vinden via een app, moet lukken."

Het is belangrijk dat jongeren meedoen en kunnen vertellen wat ze verlangen
- Zoe Debbaut

Brecht Nuyts - N-VA
19 jaar, studeert toegepaste economische wetenschappen

Waar sta jij voor?
“Wij staan voor een veilige thuis in een welvarend Leuven. Ik ben in deze stad opgegroeid en heb hier al veel herinneringen gemaakt met vrienden. Ik wil dat iedereen de kans heeft om zich in een groep van vrienden echt thuis te voelen. Daarom wil ik me inzetten om de eenzaamheid in onze stad aan te pakken. Ook bij jongeren. We praten daar veel te weinig over en daar wil ik wat aan doen.”

Wat onderscheidt je van andere partijen?
“Dat we een frisse wind door het oudste stadhuis van Vlaams-Brabant willen doen waaien. Na 24 jaar met dezelfde partijen aan de macht is het gewoon gezond dat het eens verandert. En wij durven opnieuw naar het gezond verstand van alle Leuvenaars luisteren, alles in vraag te stellen en te verbeteren waar het anders kan. We zijn dus kritisch, hebben zelf een positieve visie en staan echt open om te luisteren.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Ik hoop jonge mensen te overtuigen hun mening niet enkel in hun vriendenkring te delen. Onze Leuvense jongeren moeten zich meer laten horen, alleen zo komen we tot echt creatieve en standvastige ideeën op het vlak van jeugdbeleid. Een tweede punt is veiligheid, vooral dan in het uitgaansleven. Ik schrik wel eens van het overmatig alcoholgebruik. We moeten beter voor elkaar zorgen. We moeten daarbij een controlerende en helpende hand bieden.”

We moeten beter voor elkaar zorgen
- Brecht Nuyts

Jeroen Bolckmans - Vlaams Belang
27 jaar, afgestudeerd als psycholoog

Waar sta jij voor?
“Als nationalist kom ik op voor eigen volk en de gewone mens. In functie van hen zetten we in op betaalbaar wonen en pakken we criminaliteit harder aan. Ook ijveren we voor een migratiestop. Het toenemende aantal allochtonen, 40 procent in Leuven ondertussen, zorgt voor druk op onze sociale voorzieningen en voor meer criminaliteit. Wij willen ervoor zorgen dat de Leuvenaar geen minderheid wordt in eigen stad.”

Wat onderscheidt je van anderen?
“Vlaams Belang is de enige partij die vasthoudt aan haar principes en idealen. Lid zijn van onze partij kan betekenen dat je je job of vrienden verliest, daarom trekken wij enkel mensen aan die uit idealisme aan politiek willen doen. Wie uit is op macht of geld, heeft bij ons niets verloren.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Wij gaan voluit voor de lange termijn. We willen ervoor zorgen dat onze jongeren niet de laatste generatie zijn die in een welvarende, Vlaamse, veilige en aangename stad kunnen wonen. Jonge Vlaams Belangers beperken zich immers niet tot thema’s als nachtbussen of jeugdhuizen.”

Wij gaan voluit voor de lange termijn
- Jeroen Bolckmans

Sarah Mohamed Khalif - sp.a
21 jaar, studeert internationaal ondernemen

Waar sta jij voor?
“Onze partij wil verbinden, versterken en vernieuwen. Aan de hand van meer sociale woningen willen wij bijvoorbeeld iedereen de mogelijkheid geven om in onze stad te wonen. Door in te zetten op mobiliteit willen we Leuven fietsvriendelijker en zo ook milieuvriendelijker maken. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze stad. Het is de toekomst die telt, niet de afkomst.”

Wat onderscheidt je van anderen?
“Wij zijn uniek op vlak van diversiteit. Kijk maar eens naar de verschillende nationaliteiten binnen onze partij of het verschil in leeftijd tussen Louis Tobback en mij (lacht). Intern wordt er veel gepraat en goed geluisterd, maar nieuwe ideeën van andere mensen zijn ook altijd meer dan welkom.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Ik zie veel mogelijkheden om jongeren bij elkaar te brengen. Een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen en ideeën en een ontmoetingsplek in de buurt van het station waar ze samen kunnen komen alvorens ze de bus naar huis nemen. Aan de hand van gemeenschappelijke interesses zoals muziek of sport kunnen we dit echt in de hand werken.”

Het is de toekomst die telt, niet de afkomst
- Sarah Mohamed Khalif

Tareq Che Alrefai - PVDA
18 jaar, studeert sociale wetenschappen

Waar sta jij voor?
“PVDA Leuven wil de partij van en voor het volk zijn. Het kan bijvoorbeeld niet dat 1 op 3 kinderen in Leuven opgroeit in (kans)armoede. Het schoentje knelt als je dan ziet dat leegstaande panden worden verkocht aan grote projectontwikkelaars in plaats van ze om te bouwen tot sociale woningen. Ook ijveren we voor een klimaatneutrale stad tegen 2020. Dat klinkt ambitieus, maar met goede alternatieven zoals gratis openbaar vervoer, deelfietsen en meer fietsenparkings, is dat zeker mogelijk.”

Wat onderscheidt je van anderen?
“Wij hanteren een uniek systeem: straat-raad-straat. Kort geschetst betekent dit dat wij bevragingen doen op grote schaal. Onlangs vroegen we de mening van 2000 Leuvenaars, wat best veel is gezien wij de kleinste partij zijn.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Ik heb als jongere in Leuven nooit het gevoel gehad dat ik inspraak had. Wij nemen jongeren serieus en willen d.m.v. een platform ruimte creëren waar jongeren hun ideeën en hun mening kenbaar kunnen maken. Ook willen we jongeren meer met elkaar in contact brengen en ervoor zorgen dat ze zich overal thuis voelen. Er zijn dan wel behoorlijk veel jongerenorganisaties, er is toch nog teveel verdeeldheid.”

We willen dat jongeren zich overal thuis voelen
- Tareq Che Alrefai

Warre Lodewijckx - Groen
18 jaar, studeert politieke wetenschappen

Waar sta jij voor?
“Niemand die meer kennis en ervaring heeft over leven in Leuven dan zijn inwoners. Wij willen actief naar hen luisteren en van hen leren. Persoonlijk wil ik vooral de stem van de jongeren zijn, want ook wij verdienen het om gehoord te worden. Daarnaast streven we naar een meer duurzame, circulaire economie en een menselijke samenleving waarin iedereen gerespecteerd wordt.”

Wat onderscheidt je van andere partijen?
“Andere partijen mogen dan wel ecologische standpunten hebben, Groen is nog altijd de originele grondlegger. Wij staan voor ecologische verandering. Wij, jongeren, denken trouwens best niet op korte termijn. Als wij later dezelfde welvaart als onze ouders willen, kiezen we best voor duurzame verandering op lange termijn. Die kans moeten we nu grijpen.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Leuven is al een hele mooie stad met al zijn historische gebouwen. Wat ik vooral nog mis, zijn parkjes, leuke zitplekken en een nieuwe fuifzaal. Een geschikte locatie vinden om een fuif te organiseren in Leuven is moeilijk en duur. Tot slot moeten we bekijken hoe we het circulatieplan fietsvriendelijker kunnen maken.”

We kiezen best voor duurzame verandering op lange termijn
- Warre Lodewijckx

Zjef Cokelaere - Open VLD
18 jaar, studeert rechten met optie economie

Waar sta jij voor?
“Wij staan voor een Leuven waar iedereen kan meewerken aan de groei van de stad en waar ieder zijn eigen ding kan doen. Bijvoorbeeld met een jaarlijks wijkbudget waarmee inwoners zelf kunnen bepalen hoe hun omgeving er uit zal zien. Ook staan wij voor de stem van de Leuvense ondernemers waar meer naar geluisterd kan worden. De bereikbaarheid zou samen met hen goed opgelost kunnen worden.”

Wat onderscheidt je van anderen?
“Open VLD komt naar buiten met een realistisch en haalbaar programma. Enkel door effectief te doen wat we beloven, kunnen we het vertrouwen in de politiek herstellen. Bovendien kan een stad enkel groeien als je de inwoners ook de vrijheid en ruimte geeft om hun mening en ideeën te uiten.”

Wat wil jij veranderen voor Leuvense jongeren?
“Ik wil verder gaan dan onze klassieke democratie waarin -18-jarigen geen stemrecht hebben. Jongeren hebben veel goede ideeën en ik wil zorgen dat ze deze bijvoorbeeld via een app kunnen delen en verwezenlijken. Technologie kan helpen om jongeren te activeren om mee onze stad te maken en wie anders kunnen beter bepalen hoe we dat moeten aanpakken dan de jongeren zelf?”

Technologie kan helpen om jongeren te activeren om mee onze stad te maken
- Zjef Cokelaere
12 oktober 2018
Door: MIJNLEUVEN