3 jongeren over hun studierichting

22 april 2016
Door: MIJNLEUVEN
3 jongeren over hun studierichting

Latijn, informaticabeheer, bouw, woordkunst-drama,… Het aanbod studierichtingen in het secundair onderwijs is zeer uitgebreid en gevarieerd. Maar wat halen jongeren uit hun opleiding? En zijn er dingen die zij missen? mijnLeuven sprak er over met 3 jongeren.

Onze studies moeten ons ook voorbereiden op het latere leven.
- Lise

HANNELORE

De 18-jarige Hannelore studeert aan het Heilig-Hartinstituut in Heverlee, waar zij in het 5de jaar sociale en technische wetenschappen zit. "Natuurlijk krijg ik veel natuur- en sociale wetenschappen. Vooral het vak gedragswetenschappen vind ik nuttig. Tijdens die lessen kom je meer te weten over de mens en de maatschappij.”

Naast de wetenschappelijke vakken krijgt Hannelore ook heel wat praktische vakken. “Zo krijgen wij bijvoorbeeld koken. Dat is een vak dat in veel richtingen ontbreekt, wat ik toch wel jammer vind. Koken geeft veel vrijheid en het laat toe ons te ontspannen met onze klasgenoten. Het is bovendien ook een nuttig vak dat ruimte geeft om creatief te kunnen zijn. Jongeren in het aso zitten veel meer vast aan de theorie.” Ondanks de praktische vakken mist Hannelore een vak dat haar voorbereid op later. “Er zijn essentiële zaken waar wij nu nog niet mee te maken hebben, bijvoorbeeld politiek en financiën. Die dingen komen niet aan bod in de opleiding, maar het is toch belangrijk dat wij daar iets over weten. Als er een of twee uur per week aandacht aan kan worden besteed, zou ons dat zeker verder helpen.”

Koken is een nuttig vak dat bovendien ruimte geeft om creatief te kunnen zijn.
- Hannelore

OMAR

Omar (18 jaar) studeert verzorging in Don Bosco. “In het vak pedagogisch handelen leer ik omgaan met zowel jonge als oudere zorgbehoevenden. Huishoudkunde is ook een belangrijk onderdeel van mijn studie: we moeten mensen kunnen helpen met wassen, strijken en koken. Gezondheid vind ik een nuttig en interessant vak. In dat vak leren we ziektes herkennen en bepalen, maar ook welke medicaties we mogen toedienen. Daarnaast krijg ik ook project algemene vakken (PAV). Daarin leren we bijvoorbeeld over het verkeer, maar ik vind dat het met betere vakken ingevuld zou moeten worden.”

Omars opleiding is vooral praktisch. “Ik moet bijvoorbeeld 12 weken stage lopen. De stage wordt opgedeeld in 4 blokken. Ik heb al stage gelopen bij kinderen en bejaarden. Tijdens de stage ben je echt verantwoordelijk voor die mensen: je moet ze verzorgen, opvoeden en oog hebben voor wat ze nodig hebben.” Door zijn studie weet Omar ook al wat hij later willen worden. “Ik zou graag verpleger worden. Ik heb altijd al geweten dat ik later een beroep wil uitoefenen in de zorgende sector. Je bent bezig met de mensen en dat is écht wat ik wil doen”.

Bezig zijn met mensen: dat is wat ik wil doen.
- Omar

LISE

Ook Lise (17 jaar) studeert aan het Heilig-Hartinstituut in Heverlee. “Ik studeer er vrije beeldende kunsten, een kso-richting. Ik heb veel praktijkvakken zoals waarnemingstekenen, mixed media en kleurstudie. Daarnaast krijg ik ook kunstgeschiedenis en kunstinitiatie.

Dat zijn 2 theoretische vakken, die niet aan bod komen in andere richtingen. Het lessenpakket van mijn opleiding is zeer breed en gevarieerd. Later wil ik misschien grafisch ontwerp gaan studeren. Daarvoor is deze studie wel een goede basisopleiding. Bovendien kan je er ook voor kiezen om verder in te gaan op een bepaald aspect, bijvoorbeeld fotografie. Je hebt echt veel ruimte om je ding te zoeken en te vinden.” Toch vindt Lise dat kunst algemeen onderschat wordt. “Iedereen komt dagelijks kunst tegen en het maakt deel uit van onze vrijetijdsbesteding. Ik vind het belangrijk om daar meer achtergrond bij te krijgen.”

Wat ik vooral mis in mijn studie is een vak zoals gedragswetenschappen. Ik vind het belangrijk om te weten hoe je met andere mensen moet omgang. Net als Hannelore mis ik ook de voorbereiding op later, bijvoorbeeld hoe je moet omgaan met geld. Aan zulke zaken mag er zeker aandacht worden besteed.”

Je hebt veel ruimte om je ding te zoeken en te vinden.
- Lise
22 april 2016
Door: MIJNLEUVEN