Veiligheid

Safety first! Als organisator is jouw reputatie van groot belang. Een strakke geoliede machine denkt ook aan veiligheid. En op lange termijn win je zo ook aan vertrouwen bij o.a. het stadsbestuur of de politiediensten.

Kleine evenementen (minder dan 100 bezoekers)

Het is bij kleinere evenementen of bij fuiven in fuifzaaltjes niet dadelijk nodig om een veiligheidsplan uit te werken. De politie vraagt wel om hen op de hoogte te houden als je iets organiseert. Zij doen dit niet om jou te controleren, wel om een inschatting te kunnen maken wat waar doorgaat in Leuven en hun diensten op af te stemmen.

Grotere evenementen (vanaf 100 bezoekers)

Een risico inschatting doen, of een klein veiligheidsplan opmaken zorgt dat je vooraf een zicht krijgt op een aantal risico's of dat je een aantal scenario's klaar hebt als er bepaalde feiten zich voor doen.

  • Risico-analyse: aan de hand van een score-lijst krijg je na ongeveer 5 minuten werk zicht op het risico dat jouw evenement heeft op vlak van veiligheid. Het bepaalt of je best diensten inroept zoals security, Rode Kruis of politie.
  • Na je risico-analyse verwerk je alles in een veiligheidsplan. Dit draaiboek zorgt dat je tijdens het evenement weet "wat" "waar" "wanneer" "door wie" en "hoe" moet gebeuren. Je bezorgt dit draaiboek ook aan politie Leuven.

MIJNLEUVEN steunt je vanaf de risico-analyse tot en met de opmaak van je veiligheidsplan en deelt graag goede voorbeelden en invuldocumenten uit.

STAP 1 naar een strak veiligheidsplan

Riena Exelmans

project- & concertondersteuning, welzijn, API
016 27 28 54