Projectoproep

MIJNLEUVEN wil jongeren graag een hart onder de riem steken en geeft daarom projectsubsidies en ondersteuning aan Leuvense organisaties en verenigingen die willen inzetten op het mentaal welzijn van jongeren. Heb je een interessant idee, maar nood aan ondersteuning, middelen of kennis? Dien je plan in, wij helpen je verder!

Door de coronacrisis staat het mentaal welzijn van jongeren al meer dan een jaar onder druk. Het virus heeft duidelijk een grote invloed op verschillende facetten binnen hun leefwereld. Denk aan stress op school, moeilijkheden thuis, eenzaamheid, je plek niet vinden in een gekke wereld… 

We zijn ervan overtuigd dat elke project, hoe klein of groot ook, een impact kan hebben op het mentaal welzijn van jongeren. Zo bouwen we samen aan een leefomgeving waar ze zich goed kunnen voelen, ook als het minder goed gaat. Jongeren er samen terug bovenop krijgen, da’s het plan!

Wie kan indienen?

Leuvense scholen, jeugdverenigingen, jeugdwelzijnswerkingen en jongerencollectieven met een concreet project dat vernieuwend is en bijdraagt tot het mentaal welzijn van jongeren. Een organisatie of bedrijf die met het project winst wil nastreven komt niet in aanmerking voor de subsidie. Wil je met meerdere partners een project verwezenlijken? Dat kan ook!

Wat moet je doen?

Werk een projectplan uit waarin je een duidelijk beeld schetst van de manier waarop je wil inzetten op het mentaal welzijn van jongeren. Geef mee welke concrete acties je wil realiseren, welke doelstellingen je wil behalen en welke ondersteuning je daarbij nodig hebt. Bezorg ons ook een begroting.

Wanneer?

Deze oproep loopt nog tot 31 december 2022. Je kan doorlopend indienen. 

Wat na je indiening?

Je projectplan met bijhorende begroting wordt na de deadline beoordeeld door MIJNLEUVEN, in samenwerking met het JAC, waarna een inhoudelijk gesprek volgt om dieper in te gaan op het concept en de doelstellingen. Nadien volgt de definitieve toewijzing van de subsidies.

Wat houden de subsidies in?

Je ontvangt als organisatie of vereniging zowel inhoudelijke ondersteuning aan het begin van het traject als financiële ondersteuning. Die financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de ingediende begroting.

Voorwaarden

 • Je project richt zich specifiek op mentaal welzijn van Leuvense jongeren
 • Je organisatie bevindt zich in (groot) Leuven en je doelgroep zijn voornamelijk Leuvense jongeren.
 • Het project vindt plaats in Leuven. Ook digitale projecten kunnen in aanmerking komen.
 • Je verwezenlijkt het project binnen een termijn van 6 maanden na goedkeuring.
 • Je kan één keer per jaar in aanmerking komen voor deze subsidies.

Bedrag

Je kan maximaal 1000 euro subsidies krijgen. Het toegekende bedrag hangt af van volgende factoren:

 • het aangevraagd bedrag (op basis van je ingediende projectbegroting)
 • hoeveel projecten er ingediend werden 
 • het verwachtte bereik van het project 

Waarvoor kan je het geld gebruiken?

De subsidies die je ontvangt, mag je gebruiken voor het betalen van workshops, begeleiding, communicatie, materiaal… 

De subsidies worden niet gebruikt voor personeelskosten of activiteiten die winst opleveren.

De procedure

Indienen: 

Je dient je project digitaal in via onderstaande knop. 
Als het opladen van bestanden niet lukt, mag je deze mailen naar riena@mijnleuven.be 

Voeg een gedetailleerd projectplan toe met bijhorende begroting. Je kiest zelf hoe je projectplan eruit ziet, maar volgende elementen moeten minstens aan bod komen: 

 • beschrijving van je organisatie;
 • beschrijving van het idee/concept en waarom je dit wil verwezenlijken;
 • beschrijving van korte- en lange termijndoelstellingen; 
 • beschrijving van de doelgroep en hoe dit project tegemoet komt aan hun noden;
 • beschrijving over hoe je het idee/concept wil verwezenlijken; 
 • een realistische planning met de looptijd van het project; 
 • een communicatieplan naar je doelgroep toe (indien van toepassing);
 • een projectbegroting. 

Indienen kan doorlopend tot eind december 2022.

Na de aanvraag:

De beoordeling wordt gedaan door MIJNLEUVEN en JAC Leuven op basis van je projectplan en een inhoudelijk gesprek. Die vindt plaats binnen de maand na elke indienronde. Tijdens dit gesprek gaan we dieper in op het concept en de doelstellingen. Nadien volgt de definitieve toewijzing van de subsidies. 

Na afronding project:

We verwachten binnen de maand na afronding van het project een inhoudelijk en financieel verslag. Hierin maak je een evaluatie van het project, welke doelstellingen wel of niet behaald zijn en hoe je in de toekomst verder aan de slag wil. In het financiële verslag bezorg je een verantwoording van alle gemaakte kosten aan de hand van facturen, overschrijvingen, kasticketjes…. Je financieel verslag moet overeenkomen met je initiële projectbegroting. 

Voorbeelden van mogelijke projecten 

 • Het inrichtingen van een fysieke safe space op school of in de jeugdbeweging;
 • Het organiseren van laagdrempelige workshops om mentaal welzijn van jongeren en/of kinderen te bevorderen;
 • Het opstarten van een buddywerking, peer to peer, met professionele omkadering;
 • Het organiseren van ondersteuning voor jongeren die een hoge werkdruk ervaren;
 • Het organiseren van activiteiten die jongeren dichter bij elkaar brengen;
 • Het organiseren van inspirerende talks waarbij een expert wordt uitgenodigd;
 •  … 

Heb je een tof project, maar toch nog wat vragen?

Riena Exelmans

project- en concertondersteuning & welzijn
016 27 28 54