Ambulante handel

Wafels, snoepbrochettes, paaseitjes,truffels,... alles wat lekker en eetbaar is, komt in aanmerking om te verkopen ten voordele van je werking, je buitenlands kamp of de renovatie van je lokalen.

Wie van deur tot deur gaat, hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Wie op een bepaalde plek in Leuven iets wil verkopen, vraagt dit 4 weken op voorhand aan via het formulier Inname openbaar domein van stad Leuven.

Je houdt best rekening met een aantal zaken:

  • Zulke verkopen mogen slechts af en toe gebeuren. Enkele keren per jaar kan, maar zeker niet wekelijks.
  • Er zijn vaste plekken waar je mag verkopen (zie rubriek 8.1 Flyeren).
  • Zorg dat je herkenbaar bent als lid/leiding van je vereniging.
  • Respecteer de regels rond voedselveiligheid. Hou dus een oogje op hygiĆ«ne, versheid en dergelijke.
  • Verkoop enkel ten voordele van je organisatie of ten bate van een goed doel. Voor verkopen uit persoonlijk winstbejag of louter commerciĆ«le overwegingen gelden andere regels.