Samenleving
Mening

Mening gevraagd: Hoe zou jij de wereld (willen) verbeteren?

11 oktober 2016
Door: MIJNLEUVEN
Omdat jullie mening belangrijk is.

De wereld is allesbehalve perfect. Daar zijn we het allemaal over eens. Op sommige vlakken zijn we goed bezig, maar er zijn ook heel wat dingen die stevig bijgestuurd mogen worden. Om uit te vissen waar we nog aan moeten werken en wat eigenlijk best oké is, trokken we de straat op!
Tekst: Bieke Vanbeselaere / Foto’s: Ella Van Lint

EMMA (17)
“Ik vind dat het samenlevingsgevoel meer gestimuleerd moet worden. Er zijn heel wat organisaties die zich hiermee bezighouden, maar weinig mensen kennen ze. Verder ook een groot probleem: mensen in andere landen die onderdrukt worden en zelfs moeten vluchten. Ik denk dat een verdraagzame houding – die je krijgt door te luisteren naar elkaar – wel kan helpen. Ook hier in België trouwens.”

LYNNE (17)
“Ik zou vrouwen in armere landen meer informeren over bv. abortus. En ik zou hen een kans geven op een job. Dichter bij huis denk ik dat dierenmishandeling nog een groot probleem is. Het lijden van dieren vermijden, dat is iets waar nog meer aan gewerkt kan worden. Ik wil daarom ook graag vegetariër worden. Van zodra ik alleen woon, begin ik eraan.”

FEMKE (18)
“Wat ik jammer vind, en zeker zou willen veranderen, zijn de vele discussies over godsdienst. Niet iedereen heeft het eens te zijn met elkaar. We hoeven geen oorlog te voeren omdat we van mening verschillen. Wanneer ik later kleuteronderwijzeres ben, wil ik kinderen begrip bijbrengen voor de verschillen tussen mensen.”

ARNO (18)
“Ik denk dat er vooral verbetering mogelijk is rond de vluchtelingenproblematiek. Mensen die gevlucht zijn, willen hier kunnen wonen en werken. Maar om tewerkgesteld te worden, moeten ze de taal spreken. Dat is vaak een probleem. Ze kunnen daar zelf iets aan doen, door zich hiervoor in te zetten. Maar als land moet je natuurlijk wel onderwijs aanbieden aan nieuwkomers…”

MURTADA (17)
“Hoewel er nog veel mensen zijn die zich weinig aantrekken van de dingen die slecht gaan in de wereld, zijn er gelukkig ook veel mensen die beseffen dat het de foute kant opgaat en hier iets aan willen doen. Zonder de zekerheid te hebben dat ze hun doel bereiken zetten ze zich in. Dat vind ik goed, want vanzelf zal een slechte situatie niet verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat als je mensen leert stilstaan bij die dingen, dat ze zullen beseffen dat het beter kan. En dat kan door bv. te praten met de mensen rondom ons. Dat werkt beter dan iemand die van bovenaf bevelen uitdeelt.”

DONGMEI (15)
“Ik denk dat mensen minder egoïstisch moeten worden als we de wereld willen verbeteren. Ieder mens is er eentje zoals jij en ik. We moeten iedereen dan ook humaan behandelen. Ik denk dat je mening verspreiden en mensen overtuigen al veel kan helpen. Ook de politiek heeft hierin een belangrijke functie. Ik ben dan ook al aan het aftellen tot ik zelf mag gaan stemmen. Verder heeft ook de media veel invloed. Daarom is het belangrijk dat ze de feiten laten zien zoals ze zijn, in plaats van ze naar hun hand te zetten.”

FLORIAN (15)
“Als ik naar het nieuws kijk, zie ik dat er veel mis is in de wereld. De politiek kan daar veel in betekenen, maar zelf ben ik er daar niet zoveel mee bezig. Wat ik wel doe, is samen met mijn gezin een vluchteling opvangen en helpen. Mijn ouders zijn vooral bezig met de praktische hulp, zoals een woning vinden. Maar hem opnemen in het Belgische leven is natuurlijk ook belangrijk. Als we samen iets leuks doen zoals naar de cinema gaan, dan doe ik gewoon mee. Zulke kleine dingen kunnen al veel betekenen.”

MIRTHE (16)
“Ik vind dat het geld meer verdeeld moet worden. Nu zit het meeste geld bij een klein deel van de bevolking. Mocht het geld meer verdeeld zijn, dan zou iedereen een beter leven kunnen leiden. Geld maakt in die zin gelukkig. Zonder geld, heb je geen goede voorzieningen en kan je jezelf niet onderhouden. Vooral armen hebben baat bij een meer gelijke verdeling. Zij missen nu de kans op goed onderwijs, gezond voedsel en gezondheidszorg.”

CATO (17)
“Mocht ik kunnen, dan zorgde ik voor meer gelijkheid in kansen. Met ons gezin steunen we een organisatie in Afrika, en om een idee te krijgen van hoe de situatie daar eigenlijk is, zijn we naar daar gereisd. Dat gaf ons meteen een heel realistisch beeld van het dagdagelijks leven daar. Ik denk dan ook dat mensen vooral moeten weten hoe de wereld écht is. We moeten de realiteit meer onder de aandacht brengen.”

KOBI (14)
“Wat ik niet goed vind aan onze maatschappij zijn de vele oorlogen en de grote hoeveelheid zwerfvuil. Dat zwerfvuil maakt de wereld kapot. En dat terwijl we door kleine dingen te doen zoals bv. meer vuilnisbakken plaatsen, het zwerfvuil al veel beter zouden kunnen beperken. En ja, de oorlogen. Ik denk niet dat wereldwijde vrede mogelijk is. Maar geen aanslagen meer zou al een begin zijn. Als er niet aangevallen wordt, zal er ook geen tegenreactie komen.”

THORSTEN (15)
“Onze wereld is enorm vuil. Maar dat realiseren de meeste mensen zich niet. Eigenlijk zouden we echt ons best moeten doen om de natuur te behouden die er nu nog is. Ik zou alle kerncentrales sluiten en wind- en waterturbines zetten om bio-energie op te wekken. Ook zou ik al wat mogelijk is recycleren. Zelf recycleer ik al. En als ik afval op grond vind, gooi ik het in de vuilnisbak. Iedereen zou eigenlijk een stoffen zakje moeten hebben dat gewassen kan worden als het vuil is. Gelukkig zijn er wel nog de parken in de steden. Die zorgen voor wat biodiversiteit.”

11 oktober 2016
Door: MIJNLEUVEN