Mening

Jong zijn in Leuven, mag dat nog?

3 mei 2016
Door: MIJNLEUVEN
Buren die klagen over spelende kinderen of rondhangende jongeren. Het lijkt wel alsof ze vergeten zijn dat ze zelf ook jong waren...

Tijdens de zomer lees je wel eens een artikel over buren die klagen over spelende kinderen of rondhangende jongeren. Het lijkt soms wel alsof die klagers vergeten zijn dat ze zelf ook ooit jong waren en de tijd van hun leven hadden in de zomervakantie. Ligt het gewoon aan het feit dat het in de zomer komkommertijd is of is er echt een probleem? Wij trokken naar het Monicafé van de Leuvense speelpleinen en voelden de animatoren aan de tand.

Bedankt: Bram, Amin, Wesley, Cisse, Fidelis, Maaike, Stef, Janne en Katja – animatoren bij de Leuvense speelpleinen.
Tekst en begeleiding: mijnLeuven

De meningen bij de animatoren zijn duidelijk verdeeld. Zo vertelt Bram dat hij vaak het gevoel heeft dat hij als jongere wordt weggekeken. Wanneer hij met vrienden in een park zit waar ook spelende kinderen zijn, heeft hij het gevoel dat de ouders liever hebben dat ze weggaan. Hij vindt het onrechtvaardig dat jongeren die niets verkeerd doen, niet aanvaard worden door volwassenen. Hij vindt dan ook dat het eerder de volwassenen zijn die hun houding moeten aanpassen, niet de jongeren. Toch beseft hij dat het niet altijd zwart-wit is en dat de jongeren soms ook in fout zijn.

Amin valt hem bij. Ook hij weet dat niet alle jongeren heilige boontjes zijn. Maar het is hem al wel opgevallen dat hij op basis van zijn kledij soms anders behandeld wordt: “Als ik een polo en een deftige broek aan heb, komen er op de bus gemakkelijker mensen naast mij zitten dan wanneer ik een joggingbroek aan heb en een pet op mijn hoofd”. Cisse denkt te weten waar de oorzaak van het probleem ligt: “De tijden zijn veranderd en mensen gaan niet mee met hun tijd”. Het valt hem op dat volwassenen met klachten vaak niet openstaan voor een gesprek. Ze vergelijken alles met hoe het vroeger was en lijken niet te beseffen dat alles anders is nu.

Maaike, Stef en Janne hebben zelden het gevoel dat ze als jongere weggejaagd of scheef bekeken worden. Ze zitten na schooltijd vaak in de Kruidtuin, aan het station of op het Rector De Somerplein. Daar hebben zij en hun vrienden nog nooit problemen gehad. Ze hebben daarentegen wel het gevoel dat alle jongeren ’s avonds over dezelfde kam worden geschoren. “Wanneer er onlangs op ons galabal enkele leerlingen buiten een luchtje stonden te scheppen, werden ze zeer nauwlettend in het oog gehouden door de politie. Terwijl ze helemaal niets fout deden!”, vertelt Janne.

Wanneer het gaat om spelende kinderen, vinden de animatoren de klachten van buurtbewoners altijd onterecht. “Je kan niet verwachten dat kinderen een hele zomervakantie stil zitten”, zegt Bram. Fidelis vindt dat mensen die het graag rustig hebben niet naast een school of speelterrein moeten gaan wonen. Ook Janne en Maaike hebben de indruk dat er rond de scholen veel onverdraagzaamheid heerst. Maar ze begrijpen wel dat de buurtbewoners last hebben van de vele jongeren die er dagelijks passeren.

Over het algemeen vinden de jongeren dat Leuven een echte jongerenstad is. Zo zijn er zeker voldoende plaatsen waar ze kunnen zitten en vrienden kunnen ontmoeten. Vooral de Dijleterrassen vallen in de smaak. Zulke plaatsen mogen er voor hen zeker nog komen. Ook Wesley vindt dat er veel parkjes en pleintjes zijn waar ook jongeren kunnen zitten, maar hij vindt wel dat deze beter onderhouden mogen worden door de stad.

“In Heverlee is er een plein (Sint-Lambertusplein, nvdr) waar zowel kinderen als jongeren zich kunnen amuseren zonder elkaar te hinderen. Het zou leuk zijn, mochten er nog zo’n plaatsen zijn”, vertelt Katja. De animatoren vinden het zeker niet oké dat jongeren op de speeltuigen van kinderen zitten. Daarom doen ze een warme oproep bij de stad. Amin: “Jongeren hebben nood een parkjes met veel groen, een skatepark en een chillhoek met bank waarop ze kunnen zitten zoals ze willen (dus ook op de leuning)”. Het is wel erg belangrijk dat die chillhoek open en in het zicht is. “Op deze manier kunnen de jongeren een vertrouwensband opbouwen met de omwonenden”, zo zegt Amin.

3 mei 2016
Door: MIJNLEUVEN