Mening

Hoe (on)veilig is Leuven?

3 mei 2016
Door: MIJNLEUVEN
mijnLeuven ging met enkele jongeren van Kabinet J op de koffie en wilde van hen weten wat zij vinden van het Leuvens verkeer.

Je leest in het regionale nieuws vaak over verkeersongevallen in Leuven. De ene keer is er een fietser bij betrokken, de andere keer een voetganger en soms zijn het gewoon twee auto’s die botsen. Maar hoe onveilig is onze stad? mijnLeuven ging met enkele jongeren van Kabinet J op de koffie en wilde van hen weten wat zij vinden van het verkeer in Leuven.

Met dank aan: Bo, Renilde, Mariame en Nina van Kabinet J, de Leuvense jongerenraad.

Renilde steekt van wal. Zij komt dagelijks langs een punt waar je als fietser een veel te hoge stoeprand op moet. “Over die stoepranden is soms echt niet nagedacht!” De andere Kabinet J’ers springen meteen op de kar. “Er zijn zoveel plaatsen waar bizarre regels gelden. Waarom mag je bv. in sommige eenrichtingsstraten niet in twee richtingen fietsen?”, vraagt Mariame zich af. Ook de fietspaden op de ring kunnen volgens Nina beter aangepakt worden. “Het fietspad op de ring verandert op verschillende punten. Soms mag je in twee richtingen fietsen, soms niet. Soms is het fietspad afgescheiden van de weg, soms niet. Erg onlogisch en onduidelijk!”

“Om mensen aan te moedigen vaker de fiets te nemen, moeten de voordelen ervan worden uitgespeeld. Zo zou je als fietser steeds de kortste weg moeten kunnen nemen, gemakkelijk moeten kunnen parkeren, enz.”, analyseert Renilde. Nina stelt vast dat die snelste weg niet altijd de veiligste is. En dat vindt ze jammer. Mariame is akkoord, maar wil nuanceren: “Het verkeer is maar zo veilig als je zelf rijdt. Als iedereen zich aan de regels houdt, is er vaak geen probleem. Daarom is het belangrijk dat de stad naast veilige infrastructuur ook inzet op campagnes zoals bv. het uitdelen van gratis fietslichtjes.”

Het valt Kabinet J ook op dat er niet zoveel zebrapaden meer zijn. “Als ik uit de Beriotstraat kom, vind ik het onveilig om de Naamsestraat over te steken”, vertelt Mariame. Hoewel je in het centrum dankzij de zone 30 als voetganger steeds voorrang hebt, vindt Nina zebrapaden echt noodzakelijk. Mariame begrijpt de theorie achter de zone 30 wel, maar vindt het een slecht idee. “Je hebt wel voorrang als voetganger, maar het voelt vervelend om auto’s te laten stoppen.” Nina: “Een zebrapad is duidelijk voor zowel voetgangers als auto’s. De voetganger heeft voorrang.”

Als we Kabinet J vragen om na te denken over veilige plekken, komen ze uit bij locaties waar de aanduidingen overzichtelijk en duidelijk zijn. Bo geeft het voorbeeld van het zebrapad over de Ruelensvest (tegenover de Weldadigheidsstraat). “Hier kan je als voetganger of fietser heel makkelijk de ring oversteken. Er is een zebrapad en het verkeer komt van één kant. Ook over het onderste stuk van de Tiensestraat is iedereen enthousiast. “Het is belangrijk om het verkeer voldoende te scheiden. Fietsers kunnen samen met voetgangers, maar liefst niet met bussen en auto’s”, klinkt het.

Nina vraagt zich trouwens af waarom er zoveel bussen door het centrum rijden. Renilde reageert: “Ik vind het goed dat er veel openbaar vervoer is. Dat zorgt voor minder auto’s.” Toch zou het volgens Nina beter zijn om de grote bussen in het centrum te vervangen door kleinere bussen. Ook Bo is fan van dit idee. “Er zouden centrale busstations kunnen komen voor de grote lijnen, met ertussen pendelbussen”. Iets wat volgens Nina meteen ook de problemen en chaos rond het station kan oplossen.

Kabinet J is duidelijk nog niet uitgepraat over verkeersveiligheid in Leuven en werkt momenteel aan een advies over het verkeer in de stad om zo de stem van de jongeren te verkondigen bij het stadsbestuur. Hiervoor hebben ze ook jouw mening nodig. Op www.facebook.com/kabinetj volg je alles op de voet!


Opgelet!
Net als velen onder jullie denken ook Mariame en Nina dat je als voetganger altijd voorrang hebt in een zone 30. Maar dat is eigenlijk niet zo.


In een zone 30 wordt van autobestuurders verwacht dat ze er trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers.
Voetgangers kunnen overal oversteken, voor zover er geen voetgangersoversteekplaatsen op 30 meter afstand aanwezig zijn. Ze moeten dat wel altijd op een verantwoorde manier doen. In een zone 30 is het respect voor elkaars aanwezigheid de regel, toch blijft de wegcode nog altijd geldig!

Meer weten over zone 30?
Lees dan zeker eens de brochure.

3 mei 2016
Door: MIJNLEUVEN