Cultuur
Samenleving

De stem van jong kunstgeweld

5 november 2019
Door: MIJNLEUVEN
Jonge Leuvense kunstenaars nemen het woord, geven aan wat ze missen in onze stad en waar ze nog op vastlopen.

Klik hier voor het uitgebreide verslag van de debatavond.

Waarom? Omdat ze sterk het gevoel hebben dat je als beginnend kunstenaar of ervaren professioneel voldoende je ei kwijt kan binnen de kunst, maar dat er nog een hele groep kunstenaars uit het oog verloren wordt. Namelijk degenen die hun eerste ervaringen al achter de rug hebben en klaar zijn voor de volgende stap, maar nog niet voldoende gerouleerd zijn om op hoogstaand niveau mee te draaien met de rotten van het vak. Leuven heeft dan ook nog flink wat stappen te zetten om een creatieve incubator te worden.

‘De stem van jong kunstgeweld’ is dé manier om het culturele beleid in Leuven wakker te schudden en alles toegankelijker, laagdrempeliger en transparanter te maken. Alleen zo krijgen jonge kunstenaars met weinig ervaring meer kansen en meer mogelijkheden om te rijpen mét ondersteuning, netwerk en ruimte binnen onze stad. Het zal de doorstroom naar grote cultuurhuizen vereenvoudigen en elke individuele kunstenaar versterken.

PLAN VAN AANPAK
Stap één was het verzamelen van noden en vragen. Het resultaat: een filmpje waarin jong kunstgeweld naar de voorgrond treedt en leemtes aankaart waar op dit moment nog geen antwoorden op zijn.

De volgende stap, een avond waar 30 jonge kunstenaars in gesprek gaan met 7 spilfiguren van het culturele beleid in Leuven om samen de mogelijkheden in kaart te brengen, oplossingen voor problemen te zoeken en acties voor de toekomst uit te stippelen. De aanbevelingen die hieruit voortkomen, focussen op het verkleinen van de kloof tussen jongeren en cultuurorganisaties, ruimte en netwerk en coaching. Je vindt het hele artikel hier.

MIJNLEUVEN, dienst Cultuur van de stad Leuven en Museum M, 30CC, Cas-co en STUK gaan alvast verder met het concreet maken van de voorgestelde actiepunten.

5 november 2019
Door: MIJNLEUVEN