Cultuur
Samenleving

De stem van jong kunstgeweld

5 november 2019
Door: MIJNLEUVEN
Jonge Leuvense kunstenaars nemen het woord, geven aan wat ze missen in onze stad en waar ze nog op vastlopen.

Waarom? Omdat ze sterk het gevoel hebben dat je als beginnend kunstenaar of ervaren professioneel voldoende je ei kwijt kan binnen de kunst, maar dat er nog een hele groep kunstenaars uit het oog verloren wordt. Namelijk degenen die hun eerste ervaringen al achter de rug hebben en klaar zijn voor de volgende stap, maar nog niet voldoende gerouleerd zijn om op hoogstaand niveau mee te draaien met de rotten van het vak. Leuven heeft dan ook nog flink wat stappen te zetten om een creatieve incubator te worden.

‘De stem van jong kunstgeweld’ is dé manier om het culturele beleid in Leuven wakker te schudden en alles toegankelijker, laagdrempeliger en transparanter te maken. Alleen zo krijgen jonge kunstenaars met weinig ervaring meer kansen en meer mogelijkheden om te rijpen mét ondersteuning, netwerk en ruimte binnen onze stad. Het zal de doorstroom naar grote cultuurhuizen vereenvoudigen en elke individuele kunstenaar versterken.

PLAN VAN AANPAK
Stap één was het verzamelen van noden en vragen. Het resultaat: een filmpje waarin jong kunstgeweld naar de voorgrond treedt en leemtes aankaart waar op dit moment nog geen antwoorden op zijn.

De volgende stap wordt een avond waar 30 jonge kunstenaars in gesprek gaan met 6 spilfiguren van het culturele beleid in Leuven om samen de mogelijkheden in kaart te brengen, oplossingen voor problemen te zoeken en acties voor de toekomst uit te stippelen. Het doel is om op het einde van de rit een actieplan te hebben met concrete aanbevelingen en haalbare acties die op korte en langere termijn de weg vrijmaken voor andere jonge kunstenaars.

Ben jij een jonge kunstenaar of (actief) bezig met kunst? Wil je graag je eigen mening kwijt en mee aan de basis liggen van veranderingen op artistiek vlak? Schrijf je dan in voor de gespreksavond op 22 november 2019, om 20.00 uur.

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! Slechts 30 geselecteerden kunnen mee aan tafel schuiven.

5 november 2019
Door: MIJNLEUVEN