Mening

De grote jongerenbevraging

25 juni 2024
Door: MIJNLEUVEN
Wat vinden jullie van Leuven? Alle 15- tot 20-jarige Leuvenaars kregen begin dit jaar een bevraging in de bus. Gabriela vat hier de resultaten samen die de stad verzamelde.

Tekst: Gabriela Darius /Illustratie omslag: Nathan Verbelen/ Illustraties artikel: Cybot / Infographics: Denkbeeldig

Wat is het algemeen beeld van het leven van de Leuvense jongeren? Van welke thema’s liggen ze wakker diep in de nacht? Via de post kreeg elke jongere van 15 tot 20 jaar in Leuven en alle deelgemeenten een interessante brief. Hierin werden ze uitgenodigd om mee te doen aan een grote, belangrijke jongerenbevraging. Ook verschillende jeugdbewegingen, buurtwerkingen en scholen deelden dit op sociale media en Smartschool. 

Op de vraag naar een algemene score geven de meeste jongeren Leuven een 7, 8 en 9 op 10. Dit wil zeggen dat jongeren in Leuven een goed leven leiden en vinden dat Leuven hen een goede omgeving biedt om zichzelf te zijn. Toch zijn er nog een aantal thema’s waar het beter kan.

BETAALBAAR WONEN EN LEVEN

Als jongeren kunnen kiezen, plaatsen ze betaalbaar wonen en leven als hét eerste thema waar Leuven op moet inzetten (18,6%). Opvallend is wel dat bij de stellingen ‘ik maak me zorgen over mijn woonplek’ en ‘ik kom toe met mijn zakgeld’ ze voor het grootste deel aanduiden dat ze zich geen zorgen maken. Eén mogelijke verklaring is dat jongeren zich vooral zorgen maken over de toekomst en niet zo zeer over hun huidige situatie. Een andere verklaring is dat de jongeren dié zich zorgen maken of die niet rondkomen, dit prioritair vinden en dit allemaal hebben aangeduid als een prioritair thema.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Jongeren plaatsen klimaat en duurzaamheid op de tweede plaats om op in te zetten én ze geven aan dat ze ‘meer natuur’ het meeste missen in Leuven. Maar, op de vraag ‘Is er voldoende groen in Leuven?’ antwoordt de helft wel (deels) “ja”. Bij de vraag ‘Kom je in een bos of natuur in je vrije tijd?’ antwoordt ruim 75% van de jongeren dat ze ‘heel vaak’ of ‘vaak’ in de natuur komen. We kunnen dus wel zeggen dat veel jongeren natuur belangrijk vinden en dat het altijd wel wat meer mag zijn.

VEILIGHEID

11,3% van de jongeren geeft aan dat Leuven meer zou moeten inzetten op veiligheid. Een kwart van de jongeren voelt zich (soms) onveilig in Leuven, daarbij is er een groot verschil tussen de verschillende genders. Vervolgens werd de relatie tussen jongeren en politie onderzocht. De resultaten zeggen dat bijna 75% een goede relatie heeft met de politie, met andere woorden, het gevoel hebben dat de politie hen zou helpen i.p.v. targetten. In de open antwoorden werden veel suggesties gegeven waaronder: meer politiecontroles en een strengere aanpak van discriminatie tegen de poltie. Jongeren lijken dus meer irritatie te voelen tegenover mensen die de politie tegenwerken dan tegenover de politie zelf. Jongeren hebben in het algemeen wel een goede attitude tegenover de politie.

JONGERENRUIMTE

Op plaats 2 en 3 bij de vraag ‘Wat mis je in Leuven?’ staan ‘meer hangmogelijkheden’ en ‘meer studeerruimte’. Verder in de lijst staan ook ‘meer uitgaansmogelijkheden’, ‘zaaltjes om zelf iets te organiseren’, ‘repetitieruimte’... Het is dus duidelijk dat de vraag voor jongerenruimte en plekken om zichzelf te mogen zijn hoog blijft. Toch, bij de stelling ‘ik heb (genoeg) ruimte om te sporten en te bewegen in Leuven’, antwoordt meer dan 75% van de jongeren dat ze het hier (deels) mee eens zijn. Dus, er is eigenlijk wel genoeg plek om te sporten, maar er is wel nood aan specifieke infrastructuur zodat er voor iedereen een plekje is.

MOBILITEIT

Jongeren zijn in het algemeen heel tevreden met de mobiliteit in Leuven, waarvan 80% aangeeft zich veilig te voelen als fietser en 70% aangeeft dat er genoeg openbaar vervoer beschikbaar is. Toch kwamen er bij de open vragen heel wat suggesties voor verbetering naar voor. Bijvoorbeeld, meer scheiding tussen bussen en fietsers wordt gevraagd omdat mensen zich onveilig voelen door het busverkeer. Andere dingen die genoemd werden in een specifieke locatie (dus niet overal in Leuven): te smalle voetpaden, steppen en fietsen scheiden, betere fietsinfrastructuur, minder fietssuggestiestroken maar gescheiden fietspad, fietsers moeten meer voorrang krijgen, meer zebrapaden, meer fietsenstallingen, te veel verkeer op sommige momenten en plaatsen. Duidelijk nog ruimte voor verbetering dus.

INSPRAAK EN PARTICIPATIE

Meer dan de helft van de jongeren voelt dat ze inspraak hebben in de beslissingen van de stad, maar toch is er maar een heel klein deel dat weet waar naartoe te gaan met hun mening. Misschien kan dit verklaard worden door een gevoel van behulpzaamheid. Stel dat jongeren hun mening willen geven, ze kunnen vertrouwen op de hulp van mensen om te gaan naar de plek waar ze hun mening kunnen aangeven. De jongeren die aangeven dat ze wel weten waar naartoe te gaan met hun mening, gaven aan dat ze naar plaatsen zoals de jeugddienst, stadsdienst of andere concrete personen zouden gaan.

1686 jongeren vulden de bevraging in. Dat zijn er veel, maar natuurlijk niet allemaal. De jongeren die het hebben ingevuld zijn qua geslacht en leeftijd wel representatief voor de hele groep, maar er vulden meer jongeren met hoogopgeleide ouders de bevraging in (niet helemaal onlogisch in een universiteitsstad), dus dat geeft wel een licht vertekend beeld. We kunnen dus niet spreken over alle Leuvense jongeren.

De resultaten van het onderzoek worden nu bekeken door de jeugddienst en ook doorgegeven aan alle betrokken diensten (mobiliteit, sportdienst...). Na een grondige analyse zal er hopelijk ook actie ondernomen worden om dingen te veranderen.

Bekijk hier de volledige analyse van de resultaten van de jongerenbevraging 2024.

25 juni 2024
Door: MIJNLEUVEN

Alex Van den Bosch

communicatie
0479 69 95 34