babbelarij

De Babbelarij is een grote polyvalente ruimte met gezellige inrichting met een verplaatsbare bar die plaats biedt aan ongeveer 50 personen. Ideaal voor panelgesprekken, infoavonden, gezellige bijeenkomsten, …

In de Babbelarij zijn geen tafels en stoelen voorzien. Toch nodig? Je vindt ze in de gang. Na gebruik zet je het lokaal terug in de standaardopstelling.

  • 5€ per dagdeel voor individuele groepen jongeren, onderwijsinstellingen en erkende jeugdverenigingen met een zetel in Leuven, 10€ per dagdeel voor andere;
  • Er is standaard een beamer aanwezig;
  • Je mag enkel drank van het jeugdcentrum verbruiken;
  • In elk lokaal kan je -tegen betaling- koffie, thee en water aanvragen;
  • Na gebruik ruim je het lokaal op en laat je het achter in de standaardopstelling.